• 16/09/2016
  0
  Nemačka želi da ukine EU ciljne vrednosti za reciklažu

    Nemačka, najuticajnija zemlja EU i njen vodeći recikler, tražila je da se izbace predložene ciljne vrednosti za reciklažu iz paketa propisa u oblasti cirkularne ekonomije koji je predložila Evropska komisija. Ovim predlogom Evropske komisije predviđen je porast stope […]

 • 15/09/2016
  0
  Paket novih EU propisa bi trebalo da otpad pretvori u zlato

  Napredak ka prelazu na cirkularnu ekonomiju u Evropi se postepeno ubrzava, jer je paket mera za smanjenje količine otpada i proizvodnju kvalitetnijih proizvoda ušao u sledeću fazu izrade ovih propisa u EU. Propisi koji bi trebalo da smanje količine […]

 • 15/09/2016
  0
  Šta možemo da očekujemo, a šta ne od taksi za odlaganje na deponije i u insineratore?

  Većina evropskih država je uvela takse za odlaganje komunalnog otpada na deponije. Neke su uvele i takse i za spaljivanje otpada [1] [2]. Ove takse su uspostavljene ili na nacionalnom ili na regionalnom nivou i obično ih plaćaju lokalne […]

 • 15/09/2016
  0
  Otpad je veliki problem u Evropi

  OTPAD JE VELIKI PROBLEM U EVROPI … I VREME JE DA SE ZATVORI PUN KRUG   U 2014. godini Evropa je poslala preko 55% svog otpada na deponije i u insineratore, generišući toksične emisije koje prouzrokuju klimatske promene, zagađujući […]

 • 15/09/2016
  0
  Osporavanje autorizacije upotrebe DEHP

  Evropskoj komisiji preti tužba zbog odluke da odobri trima kompanijama za reciklažu upotrebu endokrinog disruptora dietilheksil ftalat (DEHP). Tužba podneta od strane NVO ClientEarth, usledila je pošto je Evropska komisija u aprilu ove godine izdala autorizaciju kojom je dozvolila […]

 • 15/09/2016
  0
  Potencijalni doprinos upravljanja otpadom smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte

  Kada se analiziraju izveštaji o emisijama gasova sa efektom staklene bašte (greenhouse gases – GHG), može se zaključiti da upravljanje otpadom doprinose u manjoj meri ukupnim emisijama GHG U Evropi. Izveštaji o GHG emisijama iz 28 zemalja članica EU […]

 • 15/09/2016
  0
  Napravljeni da se kvare

  Napravljeni da se kvare: vreme je da povratimo kontrolu nad našim proizvodima   Širom EU, do 2020. godine biće bačeno 12 miliona tona električnog i elektronskog otpada – što je ekvivalentno težini oko milion autobusa. Razlog za to nije […]

 • 15/09/2016
  0
  Zagađenje od plastike

    Vizija budućnosti u kojoj neće biti zagađenja plastikom: EU mora da nađe odgovor na ovaj izazov Nova globalna vizija budućnosti u kojoj neće biti zagađenja plastikom objavljena je danas, a u njenoj izradi je učestvovalo 90 nevladinih organizacija. […]

 • 14/09/2016
  0
  Malagrotta presuda

  Kakvo je stanje u oblasti upravljanja otpadom posle presude u slučaju Malagrotta? Više od 30 godina deponija Malagrotta bila je najveća u Evropi, i na njoj se odlagao komunalni otpad iz Rima i nekoliko okolnih opština iz regije Lacio. […]

 • 14/09/2016
  0
  Hemikalije koje izazivaju zabrinutost u cirkularnoj ekonomiji

                                                                             Naučnici su […]

...56789