• Pročitajte
  cepovi
  0

  Separete collection factsheet

  U ovom dokumentu, Evropski biro za životnu sredinu (European Environmental Bureau – EEB) daje pregled revidiranih propisa koje je donela EU kako bu poboljšala odvajanje i prikupljanje komunalnog otpada radi reciklaže. U dokumentu su dati primeri dobre prakse iz […]
 • Pročitajte
  No Time To Waste
  0

  No time no waste

  2018. godine države članice EU i institucije složile su se o sveobuhvatnom nizu propisa usmerenih na sprečavanju otpada iz domaćinstva i podsticanje reciklaže. Novi propisi deo su četiri EU direktive: Okvirna direktiva o otpadu (eng. WFD), Direktiva o odlagalištima […]
 • Pročitajte
  k-1
  0

  Švedska klimatska politika

  U junu 2017. godine na sednici švedskog Riksdag-a odlučeno je političkom većinom da se uvede okvir klimatske politike sa klimatskim aktom za Švedsku. Ovaj okvir je najvažnija klimatska reforma u švedskoj istoriji i predstavlja implementaciju Pariskog sporazuma u Švedskoj. […]