Udruzenje Sredina

Akcija čišćenja obale Dunava

Akciji čišćenja obale Dunava priključili su se građani koji žive na tom području. Sakupljeno je 6 džakova peta/plastike, 4 džaka papira/kartona i 4 džaka stakla. Akciju je svesrdno podržao Nautički Klub GARDOŠ (sidrenje na bovama, ponton za prihvat, čuvarska služba, odlaganje smeća, kontakt sa servisima, klupski bife, tamburaši) donirajući svim učesnicima besplatan rečni ručak. Sa lepšim vremenom planiramo nastavak i proširenje ovakvih akcija.