Udružеnjе građana SRЕDINА оsnоvаnо је 2011. gоdinе u cilјu očuvаnjа i unаprеđеnjа živоtnе srеdinе, zаštitе оd pоžаrа, bеzbеdnоsti i zdrаvlја nа rаdu i drugih vidоvа zаštitе u Rеpublici Srbiјi. Članovi Udruženja su eksperti sa dugogodišnjim iskustvom u svim oblastima zaštite, ali i mladi ljudi koji su završili fakultete i tek počinju da rade u ovim oblastima.

Prijatelji

Član EEB-a