Udruzenje Sredina

Projekat „Sakupi, sortiraj, kompostiraj za škole bez otpada“

Udruženje građanja SREDINA je u periodu od juna do novembra 2021. godine realizovalo projekat „Sakupi, sortiraj, kompostiraj za škole bez otpada“ u tri osnovne škole na teritoriji opštine Surčin – OŠ „Branko Radičević“ iz Bolјevaca, OŠ „Dušan Vukasović Diogen“  iz Bečmena i OŠ „Vožd Karađorđe“ iz Jakova, a projekat je u najvećoj meri finansirao Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda.

Osnovni cilj projekta bilo je podizanje svesti učenika osnovnih škola na teritoriji opštine Surčin o značaju zaštite životne sredine i njihovo upoznavanje sa nekim od najaktuelnijih problema u ovoj oblastu, a pre svega sa problemom upravljanja otpadom.

U sklopu prvog dela projekta u Nautičkom selu „Biser“ koje se nalazi u Boljevcima, za odabrane učenike iz tri osnovne škole koje su učestvovale na projektu, organizovane su radionice u okviru kojih je u uvodnom delu učenicima održano predavanje o upravljanju otpadom, vrstama otpada  (sa posebnim akcentom na komunalni i bio otpad) i kompostiranju kao jednom od načina tretmana bio-otpada. Nakon toga predstavnici Udruženja SREDINA su zajedno sa učenicima sakupljali lišće i grančice, koje su zajedno sa ranije prikupljenim organskim otpadom iz domaćinstava koji su učenici doneli sa sobom, iskoristili za punjenje kompostera koji su pribavljeni u sklopu projekta i postavljeni na ranije dogovorenim lokacijama u njihovim školama.

U toku letnjih meseci ova aktivnost je nastavljena praćenjem kompostne mešavine u postavljenim komposterima, merena je temperatura kompostne mešavine i dodavani potrebni sastojci (voda, zeleni materijal i sl.). Učenici su zajedno sa svojim nastavnicima bili zaduženi da isprate ovaj proces do kraja i da ovako dobijeni kompost iskoriste za prehranu biljaka.

Sa početkom nove školske godine nastavljno je održavanje edukacija za učenika na različite teme – o  osnovnim principima cirkularne ekonomije i održivog razvoja, načinima tretmana otpada i reciklaži. U saradnji sa „Sekopakom“ nabavljene su 22 kante za odvojeno prikupljanje otpada i uspostavljen kontakt sa kompanijom „Tehnopapir“ koja je ovlašćeni operater za prikupljanje otpadne neopasne ambalaže – PET plastike i metalnih alumunijumskih limenki, koji će se po školama prikupljati.

Tokom novembra održana je poslednja serija predavanje o odvojenom prikupljanju otpada i njegovom daljem tretmanu i tom prilikom su u svim školama postavljene kante za odvojeno prikupljanje otpadne PET plastike i metalnih aluminijumskih limenki. Na sve kante i kompostere su postavljena uputstva za upotrebu, a deci u školama su podeljene brošure u kojima su ukratko navedeni najbitniji koraci u kompostiranju i odvojenom prikupljanju otpada. Naknadno su dostavljene i bio-razgradive kese, u kojima bi ovaj kompost mogao da se pakuje i odnesi u botaničku baštu u OŠ „Branko Radičević“.  

Projekat je u potpunosti realizovan u skladu sa planovima i naišao je na jako lep odziv svih učesnika projekta, a bio je propraćen i od strane nekih medijskih kuća. Veliku pomoć imali smo i od predstavnika opštine Surčin i Sekopaka koji je donirao kante za sve škole. Očekuje se da će u svim školama u kojima je uspostavljeno odvojeno prikupljanje otpada i kompostiranje uspostavljeni sistem nastaviti da funkcioniše i da će i neke buduće generacije nastaviti ovu lepu tradiciju, kao i da će učenici koji žive u individualnim domaćinstvima i imaju bašte primeniti stečena znanja i otpočeti sa „kućnim“ kompostiranjem.

Ovaj i slični projekti koji za cilj pre svega imaju edukaciju i jačanje svesti šire populacije, svakako će na duže staze doprineti i realizaciji nekih od aktivnosti predviđenih Strategijom održivog razvoja opštine Surčin, a pre svega onih koji se odnose na odvojeno prikupljanje reciklabilnih frakcija iz komunalnog otpada i porast kompostiranja u domaćinstvima koja za to imaju adekvatne uslove. 

qrf