Udruzenje Sredina

Kako zagađenje zemljišta utiče na zdravlje ljudi i važnost zdrave ishrane!

Udruženje građana SREDINA je nastavilo edukacije u okviru projekta „Poboljšajmo zdravlje čuvajući životnu sredinu“. Druga tema edukacije se odnosila na put zagađujućih supstanci od zemljišta do hrane i uticaj na organizam. Sa decom se razgovaralo o negativnom uticaju hemikalija i pesticida na zemljište direktno a indirektno na zdravlje stanovništva. Takođe razgovarali smo o prevenciji nastanka autoimunih bolesti zdravom ishranom. Edukacije su se održale u svečanoj sali OŠ „Pavle Savić“ i u školskim učionicama.