Članstvo

Izvod iz Statuta Udruženja građana “SREDINA“:

Član 9.

ČLANSTVO U UDRUŽENJU:
  1. Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim ovim statutom da postane član Udruženja.
  2. Članom Udruženja postaje se potpisivanjem izjave o pristupanju Udruženju.
  3. Maloletna lica sa navršenih 14 godina mogu da postanu članovi Udruženja pod uslovima i na način Udruženja.

* Podaci o članovima (ličnosti) smatraju se poslovnom tajnom i nisu dostupni trećim licima u skladu sa Zakonom.

Članstvo
Ime
Prezime
Adresa
Mesto stanovanja
Vaše zanimanje
Vaša adresa elektronske pošte. Ukoliko ne primite potvrdu molimo proverite spam/junk folder.
Kontakt telefon
Šalje