Udruzenje Sredina

Udruženje građana SREDINA je započelo aktivnosti na projektu „Poboljšajmo zdravlje čuvajući životnu sredinu“

Članovi Udruženja su održali prvu seriju edukacija na projektu “ Poboljšajmo zdravlje čuvajući životnu sredinu „. Projekat je podržan od strane gradske Opštine Zvezdara i izvodi se u OŠ „Pavle Savić“ u Mirijevu.

U okviru prve teme edukacija“Šta je otpad i kako otpad zagađuje zemljište“ sa decom su obrađene različite podele otpada, načini upravljanja otpadom, kako se različite vrste otpada razgrađuju i da li se razgrađuju. Takođe razgovaralo se o uticaju otpada na zemljište i načinima na koje je moguće sprečiti zagađenje zemljišta.

Na održanoj radionici deca su mogla da primene naučena znanja i da kroz diskusiju o pravilnom razvrstavanju otpada, rešavanju zadataka, igrama reciklaže pokažu šta su sve naučili i koje sve inovativne ideje imaju.