Udruzenje Sredina

ECHA otkriva detalje o novoj bazi opasnih hemikalija

Snabdevači proizvoda koji sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHC) moraće da dostave informacije za novu EU bazu podataka od januara 2021. godine, u skladu sa planovima koje je objavila Evropska agencija za hemikalije (ECHA).

ECHA je objavila smernice gde je objašnjeno koje su to informacije koje će tražiti od snabdevača za novu bazu podataka o ˝supstancama koje izazivaju zabrinutost u artiklima kao takvim ili u kompleksnim proizvodima˝, nazvanu SCIP, koja će biti testirana početkom sledeće godine pre nego se puna verzija uspostavi i pokrene.

Ova baza podataka je odgovor ECHA na zahteve Okvirne direktive o otpadu da snabdevači dostave informacije o bezbednoj upotrebi ˝kompleksnih proizvoda˝ (kao što su elektronska oprema ili nameštaj) i ˝artikala kao takvih˝ (kao što su sečiva ili plastične kašike) koji sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost u procentu iznad 0,1% njihove težine.

Moraće da dostave informacije koje će omogućiti da se artikal identifikuje – ime, opseg koncentracija i lokacija SVHC u artiklu, kao i ˝ukoliko je to moguće dodatne informacije˝ kako da se koristi bezbedno.

Informacije o kompleksnim proizvodima moraće da sadrže vezu sa specifičnim delovima koji sadrže SVHC, dok će podaci za artikle kao takve  morati da identifikuju materijal od kojih je artikal napravljen ili kategoriju smeše iz Evropskog sistema kategorizacije proizvoda koja sadrži SVHC.

Kompanije koje se bave upravljanjem otpadom moći će da pristupe ovoj bazi podataka kako bi mogle da identifikuju opasne supstance u proizvodima koje prikupljaju pre nego pristupe njihovoj reciklaži, ˝kako bi omogućili pravu i bezbednu cirkularnu ekonomiju˝, kaže u svojoj izjavi ECHA.

Ova baza podataka će ˝pomoći i potrošačima da naprave bolji odabir prilikom kupovine proizvoda˝ i da budu informisani kako najbolje da ih odlože kada postanu neupotrebljivi.

Nedavno istraživanje je pokazalo da potrošači u Evropi žele da dobiju više informacija o proizvodima koji sadrže SVHC, naročito o proizvodima za decu, odeći, obući i modnim dodacima.

ECHA će pokrenuti grupu za testiranje korisnika ove baze sredinom novembra, a počeće sa testiranjem prototipa ove baze početkom 2020. godine. Države članice će imati rok da do jula 2020. godine transponuju ove zahteve EU u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Autor teksta: Simon Pickstone

Izvor: zvanična objava ECHA