Udruzenje Sredina

Aplikacija Scan4Chem

Predstavnici Udruženja SREDINA prisustvovali su u petak 13. decembra 2019. godine predstavljanju nove aplikacije na trištu Scan4Hem. U svakodnevnom životu okruženi smo potencijalno štetnim hemikalijama koje se nalaze u potrošačkim proizvodima. Mnoge od njih se koriste kao aditivi u plastici, usporivači gorenja u nameštaju, zatim sedištima za kola, plastifikatori u igračkama i PVC podnim oblogama, ili kao zaštitni sloj u limenkama. Ove štetne susptance se oslobađaju u životnu sredinu i pronalaze put do našeg organizma. Ova aplikacija upravo nudi mogućnost da skeniramo bar kod proizvoda i zahtevamo od proizvođača da nam dostave sadržaj opasnih hemikalija za proizvod ukoliko ih ima. U skladu sa EU REACH Uredbom, odnosno Zakonom o hemikalijama RS, suspstance koje izazivaju zabrinutost (eng. SVCH) se nalaze na tzv. Listi supstanci kandidata za Listu SVCH. Potrošači imaju pravo da znaju da li proizvod sadrži neku od  susptanci sa ove liste u koncentraciji iznad 0,1% (m/m). Na zahtev, snabdevači proizvoda su dužni da pruže ovu informaciju. Ovo pravo se primenjuje na skoro sve potrošačke proizvode.

Detaljnije možete pogledati i skinuti aplikaciju na linku http://alhem.rs/ask-reach/ .

Predstavljanje aplikacije Scan4Chem

Izveštaj sačinila: Katarina Zvonarić.