Udruzenje Sredina

EU ograničava upotrebu plastičnih kesa kako bi zaštitila životnu sredinu

Prosečan Evropljanin godišnje baci oko 200 plastičnih kesa, najveći broj njih upotrebljeno je samo jednom. Sićušne čestice od kojih su te kese napravljene mogu da dospeju u vodu ili čak u lanac ishrane. Kako bi se rizici od toga smanjili, EU želi da ograniči upotrebu plastičnih kesa. Evropski parlament i Savet su se usaglasili oko dogovora za koji će se glasati na plenarnom zasedanju u aprilu.

Slika 1. Grafikon koji prikazuje broj kesa koje se godišnje bace po glavi stanovnika u pojedinim državama članicama EU

 

Predlog

Od država članica EU će se tražiti da se opredele za jedan od dva predložena načina za smanjenje upotrebe plastičnih treger kesa:

  1. Da smanje broj upotrebljenih plastičnih treger kesa po stanovniku na 90 kesa po stanovniku na godišnjem nivou do kraja 2019. godine; i na ne više od 40 kesa po stanovniku do 2025. godine.
  2. Da se do kraja 2018. godine uvede zabrana besplatnog izdavanja plastičnih kesa u prodavnicama.

Uticaj na životnu sredinu

Svake godine 8 milijardi plastičnih kesa završe kao otpad, uključujući tu i mora gde morski organizmi mogu da progutaju plastične čestice i da tim putem dospeju i u lanac ishrane.

Problem sa tzv. biorazgradivim kesama

Okso-biorazgradive kese se na kraju svog životnog veka razlažu na mikro-čestice, tako da iako na prvi pogled deluje da ne zagađuju životnu sredinu to nije tačno, jer one to rade ali tako da se  to ne vidi.

Prema novim propisima, na Evropskoj komisiji je da definiše zahteve za obeležavanje plastičnih kesa i nađe način da se ograniči upotreba okso-biodegradibilnih kesa.

Izvor: zvanični sajt Evropskog parlamenta