Udruzenje Sredina

Timermanov poslednji poziv da se podrži novi paket propisa o otpadu

Prvi potpredsednik Evropske komisije Frans Timerman je pozvao sve članove Evropskog parlamenta da usvoje predložen paket propisa EU u oblasti cirkularne ekonomije, pre konačnog glasanja Evropskog parlamenta zakazanog za 18. april. On je ovaj poziv uputio na popodnevnoj debati održanoj tokom plenarnog zasedanju Evropskog parlamenta u ponedeljak 16. aprila. Tom priliko je rekao:  “Ova nedelja biće veoma važna za  cirkularnu ekonomiju u Evropi”. Dodao je: ˝Siguran sam da će ova institucija glasati u korist usvajanja ovog paketa propisa u sredu 18. aprila. Na taj način doprinećete unapređenju sistema upravljanja otpadom u Evropi u skladu sa našim ciljevima cirkularne ekonomije.˝ On je rekao da će EU biti ˝svetski lider u upravljanju otpadom˝ kada se ovaj paket propisa o cirkularnoj ekonomiji bude usvojio.

U ovom EU paketu propisa za otpad nalaze se 4 propisa, kojima se definišu ciljne vrednosti za odlaganje otpada na deponije, reciklažu otpada, ambalažu i ciljevi koji se odnose na shemu produžene odgovornosti proizvođača. Nacrt ovog paketa Evropska komisija prvobitno je objavila 2014. godine. Novi predlog paketa propisa objavljen 2015. godine sadržao je ciljnu vrednost za reciklažu komunalnog otpada od 65% do 2030. godine.

Trijalog pregovori između Evropske Komisije, Saveta i Parlamenta započeli su u maju 2017. godine, nakon što je svaka od ovih institucija usaglasila svoju pregovaračku poziciju. Sami pregovori nisu protekli glatko. Komisija je želela da se usvoji ciljna vrednost za reciklažu komunalnog otpada od 65%, ali Evropski parlament je želeo da se ona poveća na 70%. Dogovor je konačno postignut krajem 2017. godine.

Države članice EU moraće da se obavežu da postignu minimalnu stopu reciklaže komunalnog otpada od 55% do 2025. godine, 60% do 2030. godine i 65% do 2035. godine. Specifični ciljevi za ambalažu do 2030. godine su: 70% za ukupan ambalažni otpad, 55% za plastiku, 30% za drvo, 80% za gvožđe, 60% za aluminijum, 75% za staklo i 85% za papir i karton.

Članica Evropskog parlamenta Simona Bonafè, koja je bila glavni izveštač Parlamenta za paket propisa o otpadu, rekla je: ˝Ovim paketom propisa Evropa će znatno doprineti održivom socio-ekonomskom razvoju, i uspeti da pomiri politike u oblasti industrije i zaštite životne sredine. Po prvi put, države članice biće primorane da poštuju dogovorene propise u kojim nema povratka na staro.˝

Međutim, član Evropskog parlamenta Piernicola Pedicini dovodi u pitanje finalnu verziju predloženog paketa propisa i kaže da su donosioci odluka propustili ključnu priliku da uspostave zakonski obavezujuće ciljne vrednosti za tokove otpada kao što su otpad od hrane i otpad u morima.

Ali komesar za zaštitu životne sredine Karmenu Vella je odgovorio kako novi propisi u oblasti cirkularne ekonomije predviđaju mogućnost velikog broja klauzula koje bi dale Komisiji fleksibilnost da donesu takve ciljne vrednosti u narednih nekoliko godina.

 

Izvor: zvanični sajt Evropskog parlamenta

Autor teksta: Liz Gyekye