Udruzenje Sredina

Industrija dovodi u pitanje oznaku ‘biorazgradive’ na plastičnim kesama

Plastičnim kesama obeleženim kao biorazgradive, okso-biorazgradive i kompostirajuće (one koje se razgrađuju postupkom kompostiranja), potrebno je više od tri godine da se razgrade u životnoj sredini, a materijali od kojih se prave veoma se teško recikliraju, pokazuje istraživanje koje je nedavno objavljeno.

“Ovo istraživanje postavlja brojna pitanja o tome šta šira javnost može da očekuje kada vidi da je nešto obeleženo kao biorazgradivo,” kaže profesor Richard Thompson, šef istraživačkog odseka zagađenja mora i okeana Univerziteta Plymouth. Thompson kaže da je ovo istraživanje naglasilo “potrebu uvođenja standarda koji bi se odnosili na razgradive materijale, jasno navodeći adekvatne načine odlaganja i očekivane brzine razgradnje”.

Ali po mišljenju trgovinske organizacije European Bioplastics (EUBP), ova otkrića služe pre da bi zavarala percepciju šire javnosti nego da bi bacila novo svetlo na predmet istraživanja. “Većina plastičnih kesa odabranih za ovo istraživanje uopšte nisu biorazgradive prema definicijama EU – zapravo je samo jedan odabrani predmet kompostirajuća kesa,” kaže Hasso von Pogrell, direktor ove organizacije. “Ali sam scenario industrijskog kompostiranja, za koje je ta kesa predviđena, nije testiran.”

Pod EU propisima za plastične kese, Vlade država članica EU mora da obezbede da se do kraja 2019. godine ne troši više od 90 lakih plastičnih kesa po stanovniku na godišnjem nivou i ne više od 4 do 2025. godine. Pošto su ovi propisi doneti 2015. godine, Francuska i Italija su zabranile sve plastične kese osim onih koje su biorazgradive i kompostirajuće. Većina država, uključujući Veliku Britaniju, Holandiju i Grčku, se odlučila na uvođenje naplate plastičnih kesa, a druge države za delimičnu zabranu.

Istraživači sa Univerziteta Plymouth istraživali su razlaganje 5 materijala od kojih se prave plastične kese u maloprodajnim lancima u Velikoj Britaniji, kada se nađu izložene vazduhu, zemljištu ili moru. Posle 9 meseci samo se kompostabilna kesa u potpunosti razgradila u morskom okruženju i to u roku od tri meseca, ali je i dalje bila prisutna u zemljištu posle 27 meseci.

“Ova studija je potvrdila da samo plastične kese sertifikovane kao biorazgradive i kompostirajuće – koje su predviđene da se prikupljaju sa bio-otpadom i organski recikliraju u postrojenjima za kompostiranje, ukoliko greškom dospeju u životnu sredinu usled nečije nepažnje, imaju manji štetni uticaj na životnu sredinu,” kaže François de Bie, EUBP predsednik.

Oxo-razgradivi plastični proizvodi – u najvećem broju kese i posude za pakovanje hrane – su najveći izvor mikro-plastičnih fragmenata koji nastaju tokom njihovog raspadanja.

Prema nedavno donetoj Direktivi za jednokratnu plastiku, ovi proizvodi će biti zabranjeni od 2021. godine, zajedno za drugim sličnim otpadom kao što su plastični štapići za uši, slamčice, escajg i tanjiri. Ova direktiva ima za cilj da smanji otpad od plastike, koji čini 70% otpada koji se može naći na Evropskim plažama.

Autor teksta: Raquel Guerra

Izvor: news@endseurope.com