Udruzenje Sredina

Poseta postrojenju za prikupljanje baterija u Belgiji – Sortbat

Predstavnici Udruženja SREDINA učestvovali su na sastanku EEB radne grupe za cirkularnu ekonomiju, koji je održan u Briselu u periodu od 21. do 22. maja. Drugog dana je organizovana poseta Postrojenju za prikupljanje baterija Sortbat, koje se nalaze u mestu Tienen u okolini Brisela.  U prethodnom tekstu na našem sajtu možete pročitati više o samim sesijama prvog i drugog dana ovog sastanka.

Organizacija BeBat već 20 godina sakuplja, sortira i reciklira istrošene baterije. U Belgiji su u 2018. godini sakupili 3.208 tona baterija. Na svakih 400 m se nalazi jedno mesto za prikupljanje baterija koje se prazni po određenom planu i programu. U proseku jedna Belgijska porodica ima u svojoj kući oko 126 baterija od kojih je 19 već prazno.

Kako BeBat funkcioniše ?

Edukacija građana je jako važna za njih, pored reklama, flajera i prospekata, korisnici dobijaju i kesice u koje prikupljaju baterije i onda odlažu na mesto za prikupljanje. Kesice služe za sprečavanje curenje baterija, ali i da ne dođe do eksplozije litijumskih baterija, koje inače mogu da reaguju na pritisak.

Korisnici dobijaju informacije kada će kontejneri sa baterijama koji su u vlasništvu BeBat-a, biti ispražnjeni i pomoću BeBat aplikacije mogu da provere plan odnošenja svih vrsta opasnog i neopasnog otpada.

Pored toga BeBat ulaže mnogo u edukaciju dece i ima uspešnu saradnju sa više od 6000 škola širom Belgije, i cilj im je da decu upoznaju sa problematikom upravljana opasnim otpadom kao što su baterije. Veoma su ponosni na saradnju sa školama, ali i na saradnju sa firmama, tržnim centrima i supermarketima koji se javljaju sami da se prijave da baš kod njih mogu da postave svoje kontejnere da bi građani mogli da predaju baterije.

Baterije stižu u pogon Sortbat -a

Kada prikupljene otpadne baterije stignu u pogon Sortbat -a, prvo se otvaraju „zeleni burići“ u kojima su one upakovane i sve što se nalazi u njima se sortira, zato što u burićima ima i elektronskog i električnog otpada i nekih drugih predmeta koji ne spadaju u baterije. U ovim pakovanjima mogu da se nađu: limenke, ostaci hrane, papir, pa čak i pelene, sijalice, meci, oštri predmeti i injekcione igle. Burići su teški oko 50 kilograma i posebna mašina ih podiže i spušta sadržaj na traku koja se polako kreće, a radnici zaduženi za sortiranje baterija stoje pored trake i odvajaju u različite pretince određene vrste  baterija sa trake.

Mašina koja burice presipa na pokretnu traku
Baterije koje stižu na sortiranje

Prvi deo sortiranja se radi ručno, i u ovom delu se ukloni deo otpada koji ne spada u baterije, dok je sledeći korak u separaciji mašinsko razdvajanje, gde ostaju samo baterije. Zaposleni odvajaju alkalne, nikl-kadmijumske (NiCd), nikal-metal hidridne (NiMH) i punjive litijumske baterije sa transportne trake. Oni takođe izvlače i dugmaste baterije sa aluminijumskim kućištem.

Na spratu zaposleni odvajaju baterije

Sve baterije koje su još uvek na traci će završiti na magnetnoj stanici za sortiranje. Tu se vrši odvajanje onih baterija koje nemaju magnetno polje (uglavnom cink-ugljene baterije sa kućištem od cinka) u posebnu veliku kutiju, dok preostale idu na rebrastu traku gde se vrši razdvajanje baterija po njihovoj veličini. Tu se u posebne posude razdvajaju 3 vrste baterija: dugmaste baterije, baterije od 9 volti i od 4,5 volta, i  ove baterije su spremne za slanje na reciklažu.

Preostale baterije – male duple i troduple A baterije i velike C i D baterije, odlaze u bubanj na dalje sortiranje. Konačno, svaki tip baterije prolazi kroz visokotehnološku mašinu za automatsko sortiranje, gde posebno instaliran senzor na osnovu merenja težine, veličine i magnetne rezonance baterije detektuje njen hemijski sastav. Postoji 8 mogućih vrsta baterija koje uređaj odvaja u posebne posude, a one se zatim šalju operateru koji se bave reciklažom te vrste baterija.

Bubanj u kome se laserski odvajaju baterije A,C i D kategorije

Visokotehnološku mašinu za automatsko sortiranje

Ovde se završava proces sortiranja i sve je spremno za dalju predaju baterija operateru koji će vršiti dalje tretmane. Ovaj pogon razdvoji oko 450.000-500.000 baterija na dnevnom nivou.

Zašto je Sortbat drugačiji od ostalih pogona u Evropi?

Istraživanja pokazuju da su u Sortbatu poslednjih godina ispravno sortirali 99,5% baterija, što je evropski rekord.

Sortbat u saradnji sa BeBat-om redovno organizuje obilazak ovog fabričkog postrojenja za učenike škola iz Belgije. Za učenike je opremljena posebna učionica koja se nalazi iznad samog pogona i odvojena je velim staklom od njega, tako da učenici imaju dobar pregled na celo postrojenje, a da su potpuno bezbedni.

Autor teksta i slika: Tanja Basta, projektni menadžer Udruženja građana SREDINA