Udruzenje Sredina

Izveštaj sa Festivala kreativne reciklaže

Predstavnici Udruženja građana „Sredina“ učestvovali su na „Festivalu kreativne reciklaže“, održanog 17.11.2019. godine u organizaciji partnerskih udruženja „Zvezdarski ekološki centar-ZEC“ i „Čuvari zanata“. Festival je održan u prostorijama Teatra „Vuk“ na Zvezdari, a  pod pokroviteljstvom Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda i uz podršku Gradske opštine Zvezdara, Teatra „Vuk“ i Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd.

U segmentu programa festivala pod nazivom „Eko kreativa na sceni“ predstavila su se obdaništa, škole i pozorišne trupe kratkim dramskim formama, mini koncertima, filmovima i literarnim radovima na različite ekološke teme.

U multimedijalnoj Sali organizovana je izložba pod nazivom „Recikliraj, ali kreativno“, kao i predstavljanje udruženja koja se bave zaštitom životne sredine, škola i fakulteta.

Ova manifestacija zatvorena je panel diskusijom na temu perspektivne reciklaže. Na ovoj panel diskusiji otvorene su teme koje se tiču celog društva, a odnose se na očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi, gde je ukazano na aktuelne probleme u oblasti ekologije. Članovi našeg udruženja su zajedno sa učenicima i profesorkom iz Prve beogradske gimnazije na ovoj manifestaciji predstavili eksponate od recikliranih materijala urađene u sklopu projekta „Putovanje kroz cirkularno znanje“.

U delu programa koji se odnosio na predstavljanje učesnika ove manifestacije ukratko smo predstavili naše Udruženje, njegove osnovne ciljeve i aktivnosti. Nakon toga su učenici iz Prve beogradske gimnazije rekli nešto o značaju cirkularne ekonomije i ponovne upotrebe, kao i o svom učešću ne projektu „Putovanje kroz cirkularno znanje“ i postignutim rezultatima.

Festival je uspešno ostvario cilj da se kombinacijom umetnosti i reciklaže na jedan potpuno drugačiji način građanima približi ekologija, očuvanje životne sredine i da se kod njih razvije svest o zelenom dizajnu i da ih to motiviše da započnu sa primarnom selekcijom otpada.