Udruzenje Sredina

IZVEŠTAJ SA SASTANKA EEB RADNE GRUPE ZA CIRKULARNU EKONOMIJU

15-17. maja 2018., Brisel

 

Predstavnici Udruženja SREDINA učestvovali su na sastanku EEB radne grupe za cirkularnu ekonomiju, koji je održan u Briselu u periodu od 15. do 17. maja. Po prvi put održan je sastanak Radne grupe za cirkularnu ekonomiju koju čine predstavnici Radne grupe za otpad, Radne grupe za propise o proizvodima i održanju resursa i Radne grupe za eko-oznaku. U jednom delu sastanka učešće su uzeli i predstavnici Radne grupe za hemikalije.

Sastanak je otvoren 15. maja u 10h predstavljanjem agende za sva tri dana ovog sastanka, nakon čega je usledilo kratko predstavljanje svih učesnika sastanka. Prvi dan sastanka bio je posvećen novom paketu propisa u oblasti upravljanja otpadom i cirkularnoj ekonomiji, koji je nedavno usvojen u EU i koji bi početkom jula trebalo da stupi na snagu. Gost na prvom delu sastanka bila je Rozalina Petrova, predstavnik Evropske komisije, iz DG Environment – sektor Waste Managment & Secondary Materials. Ona je u svojoj prezentaciji ukratko iznela najbitnije novine koje ovaj paket propisa donosi, nakon čega su učesnici sastanka imali prilike da postavljaju pitanja. Istaknuto je da je neophodno da države članice što pre transponuju odredbe novih propisa u svoje nacionalno zakonodavstvo, a od predstavnika nevladinog sektora se očekuje da vrše pritisak na Vlade svojih zemalja da ove propise što brže i što bolje implementiraju.

U nastavku sastanka predstavnici nadležnih organa u Flandriji – Lieze Cloots i Holandiji – Jelmer Vierstra, govorili su o prvim koracima koje su njihove Vlade napravile u izradi plana transpozicije propisa u njihovo nacionalno zakonodavstvo. Obe države su lideri u Evropi u oblasti cirkularne ekonomije i odmah su pristupili planiranju transpozicije ovih novih propisa prvo na regionalnom, a kasnije i na nacionalnom nivou. Za Flandriju koja je već dostigla većinu ciljnih vrednosti koje su u novim propisima definisane, ovi propisi nisu dovoljno stimulativni i potrebni su im neki novi instrumenti kako bi dalje stimulisali svoje privredne subjekte i građane da rade na podizanju procenta reciklaže, stvaranju većeg tržišta za reciklirane materijale, promeni navika potrošača i ustanove tačan uticaj cirkularne ekonomije na klimatske promene. U Holandiji su uradili detaljnu studiju sektora privrede koji imaju najviše dodirnih tačaka sa cirkularnom ekonomijom i za njih su urađeni tranzicioni akcioni planovi koji sadrže sledeće segmente: scenarije implementacije, akcije koje je potrebno sprovesti, socijalne mere, transfer znanja i potrebne investicije. Na kraju ovog segmenta Patrick den Brink, policy director u EEB-u, predstavio je projekat na čijoj implementaciji EEB trenutno radi, a koji se odnosi na uvođenje inovativnih pristupa u jačanju implementacije propisa u oblasti zaštite životne sredine.

Poslednji segment prvog dana sastanka bile su takozvane – Open Space grupe, na kojima su učesnici sastanka podeljeni u četiri grupe koje su razmatrale sledeće teme: pravne garancije za pojedine proizvode, nacionalne strategije u oblasti cirkularne ekonomije, otpad od hrane i projekte u vezi plastike. Na kraju rada ove 4 grupe, predstavnici svake grupe ukratko su izneli najbitnije zaključke sa svoje sesije. Njihovim izlaganjima završen je prvi dan sastanka.

Prvi deo drugog dana sastanka bio je posvećen problematici prisustva opasnih hemikalija u proizvodima i otpadu i na ovom delu sastanka učešće su uzeli i predstavnici EEB grupe za hemiklaije. Glavna diskusija vodila se o reciklaži potencijalno kontaminiranih tokova otpada i uvođenju baze podataka o proizvodima koji sadrže opasne hemikalije. Predlog je da se u Evropskoj agenciji za hemikalije (ECHA) uspostavi baza podataka u koju bi svi proizvođači proizvoda morali da dostave podatke o veoma opasnim hemikalijama koje se nalaze u njihovim proizvodima, a ovi podaci bi kasnije koristili reciklerima koji ove proizvode kada jednog dana postanu otpad treba da recikliraju. U zajedničkoj diskusiji eksperata za otpad i hemikalije pokušali smo da dođemo do nekih zajedničkih stavova koje će EEB uvrstiti u zvaničan dokument koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji u okviru javnih konsultacija vezanih za međusobnu interakciju i preplitanje propisa u oblasti hemikalija, proizvoda i otpada. Nakon toga predstavnici nadležnih organa za hemikalije iz Švedske, Belgije, Nemačke i Austrije, predstavili su svoje viđenje predloženih izmena REACH-a, propisa koji u EU reguliše upravljanje hemikalijama.

Drugi deo drugog dana sastanka bio je posvećen raspravi o nedavno objavljenoj Strategiji o plastici, o kojoj je detaljno govorio Paulo da Silva Lemos, iz Evropske komisije – DG Environment. Kao neki od glavnih ciljeva u ovoj strategiji navedeni su: poboljšanje kvaliteta reciklirane plastike, stimulisanje razvoja cirkularnog dizajna plastike, bolje odvojeno prikupljanje otpadne plastike i razvijanje tržišta za recikliranu plastiku. Od 2030. godine na tržište će moći da se stave samo oni proizvodi od plastike koji su reciklabilni i koji mogu ponovo da se upotrebe. Govorilo se i o globalnim akcijama pokrenutim kako bi se smanjilo zagađenje mora i okeana, mikroplastici, direktivi o plastičnim kesama i predstojećem predsedavanju Austrije u EU. Drugi dan sastanka zatvoren je raspravom o novitetima vezanim za EU propise o proizvodima, a pre svega o product environmenta footprint (PEF) metodologiji.

Treći dan sastanka bio je posvećen EU propisima o eko-dizajnu. Kako je eko-dizajn jedan od glavnih preduslova za dostizanje održivosti društva i cirkularne ekonomije, veoma je značajno da se usvoji predložen paket propisa o eko-dizajnu i energetskoj oznaci. Ovaj paket propisa pokriva proizvode kao što su mašine za veš, mašine za pranje sudova, frižidere, osvetljenje, TV prijemnike i ekrane. Rok za usvajanje ovih propisa je novembar 2019. godine. Od predstavnika nevladinog sektora očekuje se da rade na promotivnim kampanjama vezanim za odredbe ovih novih propisa i obezbede da predstavnici njihovih Vlada izglasaju ovaj paket propisa. Diskutovalo se i o najnovijim zbivanjima vezanim za EU propise o proizvodima – uvođenju obaveze proizvođača da kupcima dostavi neke informacije o kupljenim proizvodima, promovisanje prava potrošača da zahtevaju popravku kupljenih proizvoda i promotivnim aktivnostima vezanim za popravku i duži životni vek proizvoda.

 

Sastanak je završen 17. maja u 16.00 h.

Izveštaj sačinila: Aleksandra Žujić, projektni menadžer Udruženja građana SREDINA