Udruzenje Sredina

MNOGO ZAHTEVA I 10 ,,ZELENIH˝ TESTOVA ZA NEMAČKO PREDSEDAVANJE EU

Kriza izazvana korona virusom nije izgovor za novo predsedavanje Nemačke EU da odloži ključne ekološke akcije, već razlog više da ubrza njihovo sprovođenje i podigne ih na viši nivo, smatra NVO sektor.

EEB je objavio 12 ekoloških zahteva za Nemačko predsedavanje Savetom EU i 10 ,,zelenih˝ testova koji treba da procene njen učinak.

1. jula 2020. godine Nemačka je preuzela rotirajuće šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom od Hrvatske, koja je predsedavala EU u prvoj polovini 2020.  Slogan predsedavanja Nemačke ,,Zajedno za oporavak Evrope˝, bio je projektovan na Brandenburškoj kapiji tokom ceremonije predaje predsedavanja. ,,Odgovor na korona krizu biće ključni element Nemačkog predsedavanja”, kaže Jeremy Wates, generalni sekretar Evropskog ekološkog biroa (European Environmental Bureau – EEB). ,,Međutim, pandemija nije ni na koji način umanjila urgentnost rešavanja nekih od gorućih ekoloških problema sa kojima se suočavamo, već je pokazala da moramo da se ubrzamo i zelenu tranziciju stavimo u centar procesa oporavka. Ova kriza je pokazala da možemo i moramo da radimo neke stvari drugačije.”

Nemačka, najveća država EU po broju stanovnika i ekonomiji i jedna od zemalja osnivača EU, dobro je pozicionirana da bi mogla da ovu ambicioznu agendu izgura do kraja.

Uspostavljanje agende

Nemačko predsedavanje je objavilo prioritetne aktivnosti planirane za narednih šest meseci. Njihov glavni cilj je da se prevaziđe društveno-ekonomska kriza nastala usled pandemije COVID-19  i da se postavi kurs EU za dugotrajni oporavak. Drugi prioriteti uključuju izgradnju jače i inovativnije Evrope, tranziciju ka pravednoj i održivoj Evropi, očuvanje bezbednosti i zajedničkih vrednosti EU, i jačanje njene pozicije u svetu.  ,,Nemačka se obavezala na rapidno usvajanje Multiannual Financial Framework-a (MFR) i brzo uspostavljanje fonda za oporavak, kako bi se omogućio održiv ekonomski i društveni oporavak sa ambicioznim investicijama za zaštitu klime, istraživanja i digitalnu transformaciju,˝ kaže se u zvaničnoj izjavi predsedavajućih.

Nemačka započinje trojno koordinisano predsedavanje koje će trajati 18 meseci i u kome će pored njih učestvovati Portugalija i Slovenija. ˝Prevazilaženje pandemije korona virusa i sprovođenje rapidne ekonomske i socijalne rekonstrukcije Evrope biće fokus ovog trojnog predsedavanja,˝ rekli su u svojoj zajedničkoj izjavi lideri ove tri države.

I dok Nemački program za narednih pola godine prioritizuje održivost, klimu i životnu sredinu, postoje neke problematične oblasti koje su u konfliktu sa ovim ciljevima ili ih dovode u pitanje. Tu spadaju nastojanja predsedavajućih da se finalizuje kontraverzni sporazum o slobodnoj trgovini između EU i zemalja Merkosura (Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj), za koji se ekolozi plaše da će ubrzati krčenje šuma, gubitak biodiverziteta i globalno zagrevanje.

,,Ne možemo da se jednostavno vratimo na ,,business as usual˝ scenario i nastavimo da primenjujemo sistem koji dovodi do preteranog eksploatisanja planete bez razmišljanja o posledicama,˝ ponovio je Wates.

Nacrt zelenih akcija

Umesto da sagledavamo krizu izazvanu korona virusom i ekološke izazove sa kojima se suočavamo kao zasebne krize, od presudnog je značaja da predsedavanje Nemačke, Portugalije i Slovenije prepozna da se radi o kompleksnim i međusobno povezanim problemima i da deluju u skladu sa tim, da ih razmatraju istovremeno i kohezivno.

Kako bi propratili ovo predsedavanje EU, EEB je objavio nacrt za zajedničke zelene akcije koje bi ovo trojno predsedavanje trebalo da preduzme, a koji sadrži 12 zahteva.

Ovi zahtevi obuhvataju rešavanje najurgentnijih klimatskih pitanja, zaustavljanje alarmantnog gubitka biodiverziteta i stvaranje ne-toksičnog okruženja, imajući u vidu da zagađenje slabi imuni sistem ljudi. Tu je i pokretanje pravednog prelaska ka održivoj i otpornoj Evropi, kao i adekvatno korišćenje svih finansijskih sredstava na raspolaganju EU, od Evropskog zelenog sporazuma do paketa za oporavak od COVID-19.

Ispunjenje očekivanja

EEB je takođe objavio 10 specifičnih zahteva za Nemačko predsedavanje.

Kao što je to bio slučaj sa prethodnim predsedavanjima, EEB će pratiti učinak Nemačke u skladu sa ovih 10 kriterijuma i objaviti svoje ocene njihovog učinka u januaru 2021. godine, na kraju šestomesečnog perioda.

10 testova za Nemačko predsedavanje su:

  1. Sprovesti pravednu tranziciju na održivu i otpornu Evropu;
  2. Usmeriti finansijski paket za oporavak EU i budžet ka ˝zelenoj˝ tranziciji;
  3. Rešiti najurgentnije klimatske probleme;
  4. Zaustaviti i preokrenuti dramatičan gubitak biodiverziteta na kopnu i vodi;
  5. Pokrenuti tranziciju ka održivom lancu proizvodnje hrane i poljoprivredi;
  6. Promovisati prelaz ka ˝nula zagađenju˝;
  7. Pokrenuti novu industrijsku revoluciju (cirkularna ekonomija, digitalizacija i veštačka inteligencija);
  8. Pokrenuti ambicioznu održivu strategiju za upravljanje hemikalijama;
  9. Ojačati demokratsku odgovornost i primenu vladavine prava u rešavanju ekoloških problema;
  10. Promovisati solidarnost, opštu dobrobit, socijalnu i ekološku pravdu u Evropi.

Autor teksta: KHALED DIAB

Izvor: META – THE NEWS CHANNEL OF THE EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU