Udruzenje Sredina

Novi paket propisa u oblasti cirkularnu ekonomiju bi trebalo da bude pokretač promena!

Ovaj paket propisa je fundamentalan korak napred, ali ipak nije dovoljno ambiciozan da bi omogućio da održivi proizvodi postanu standard u EU, upozorava EEB

Evropska komisija je 30. marta objavila nekoliko inicijativa [1] kako bi ubrzala prelazak na cirkularnu ekonomiju. European Environmental Bureau (EEB) pozdravlja donošenje ovog paketa propisa kao potencijalnog pokretača promena, ali naglašava da je neophodno da se preduzmu hitne akcije kako bi se smanjile naše emisije i upotreba resursa, poštujući planetarne granice i ljudska prava.

Stéphane Arditi, koji je nadležan za integraciju propisa i cirkularnu enonomiju u EEB-u, kaže: „Ovaj paket bi mogao da doprinese preko potrebnoj transformaciji tržišta i industrije, kako bi se ostvarila resursno-efikasna, održiva i fer ekonomija – ali čini se da nije dovoljno ambiciozan kako bi omogućio da održivi proizvodi postanu prvi izbor za sve.“

Paket sadrži:

  • Inicijativu za održive proizvode koja za cilj ima da podstakne cirkularnost proizvoda na tržištu EU, uključujući i izmenu Zakona o eko-dizajnu; 
  • Strategiju za održivi i cirkularni tekstil;
  • Predlog revizije Uredbe o građevinskim proizvodima;
  • Nova pravila koja treba da ojačaju moć potrošača.

Održivi proizvodi i eko-dizajn

Komunikacija o održivim proizvodima donosi brojne mere koje imaju za cilj održivost proizvoda koji se prodaju na tržištu EU, a Komisija je istakla svoje ambicije da održivi proizvodi postanu satndard u EU.

Paket sadrži i predloge propisa koji za cilj imaju dodatno razvijanje eko-dizajna. Ovaj propis treba da obuhvati gotovo sve proizvode koji se stavljaju na tržište EU, kao i da omogući donošenje novih inovativnih mera kao što su uvođenje ugljeničnog i ekološkog otiska za proizvode, uspostavljanje Digitalnog pasoša proizvoda i razmatranje uticaja svih tih proizvoda i izvan granica EU. Međutim, nisu predložene neke mere koje bi odmah mogle da daju rezultate, kao što je zabrana uništavanja robe koja nije prodata.

Jean-Pierre Schweitzer, Policy officer za proizvode i cirkularnu ekonomiju u EEB, kaže: „Primena eko-dizajna na veći broj proizvoda će smanjiti emisije u EU, uštedeti resurse i povećati stabilnost, ali i dalje smo daleko od sprovođenja ovih mera u praksi.“

Održivi tekstil

Strategija o tekstilu sadrži planove Evropske komisije za nove propise koji bi doprineli većoj održivosti sekotora koji važi za jednog od najvećih zagađivača, eksploatatora i generatora otpada u svetu. 

EEB pozdravlja plan za uvođenje obavezujućih pravila za dizajn proizvoda, cilja da se poveća ponovna upotreba tekstila i poveća pritisak na proizvođače da snose troškove zbrinjavanja tekstilnog otpada. Međutim, EEB apeluje na donosioce odluka da omoguće učešće civilnog sektora u daljem razvoju inicijativa koje su najavljene u Strategiji i da se pojačaju mere za sprečavanje ugrožavanja ljudskih prava u lancu nabavke, što je veliki propust u postojećem tekstu Strategije.

Emily Macintosh, Policy Officer za tekstil u EEB-u, kaže: „Ne možete da ’ozelenite’ brzu modu. Evropska komisija je navela prekomernu proizvodnju kao glavni problem, jer se svake godine na tržište izbacuje sve više novih kolekcija određenih brendova. Moramo da se pobrinemo da akcije predložene u ovoj strategiji obuhvate celokupnu tekstilnu industriju i sve kompanije bez obzira na njihovu veličinu, da ne postoji izuzeće od zabrane uništavanja robe i da se obezbede optimalni i fer uslovi rada za sve radnike.“

Građevinski proizvodi

Unatoč velikim pomacima u drugim propisima, revizija Uredbe o građevinskim proizvodima (CPR) neznatno doprinosi usaglašavanju sa Inicijativom za održive proizvode. Suočeni sa sve većom potražnjom za renoviranjem, CPR i dalje uspostavlja niže standarde za građevinske proizvode. Iako je bilo moguće da se u ovom predlogu definišu i zahtevi za ovu vrstu proizvoda, još uvek nisu doneti rokovi za uspostavljanje zahteve za minimalnu održivost/ekološke standarde ove vrste proizvoda, niti je zakonski obavezujeće da se ovi zahtevi nađu u Digitalnom pasošu proizvoda.

NVO neprekidno upozoravaju [2] da je ovo veoma zabrinjavajuće za sektor industrije kome je hitno potrebna dekarbonizacija, jer je izvor 35% od ukupnih emisija u EU [3]. Ovaj nedostatak ambicije je najvidljiviji u tome što se proizvođačima dopušta da uspostavljaju ekološke standarde i klase učinka za funkcionalni učinak proizvoda (t.j. za načina na koji se taj proizvod koristi). To oslanjanje na standarde koje sama industrija uspostavlja ostavlja mogućnost dominantnim igračima u ovoj industriji da se usaglase sa najnižim zajedničkim zahtevima, čime se sputavaju bilo kakve inovacije i mala i srednja preduzeća.

Gonzalo Sánchez, Policy Officer za cirkularnu ekonomiju i ugljeničnu neutralnost u građevinskom sektoru u EEB-u, kaže: „Definisanje plana rada za uspostavljanje zahteva za minimalni ekološki učinak što je pre moguće i uvođenje obaveznog Digitalnog pasoša proizvoda za građevinske proizvode je ključno za dekarbonizaciju građevinarstva u EU do 2050. godine.“

Osnaživanje potrošača

Inicijativa o ’Osnaživanju potrošača za zelene tranzicije’ je osmišljena tako da omogući prevenciju ’greenwashing’-a i smanji namerno zastarevanje proizvoda u EU, donošenjem amadmana na Direktivu o nepoštenoj poslovnoj praksi (Unfair Commercial Practices Directive – UCPD) i Direktivu o pravima potrošača (Consumer Rights Directive – CRD).

Predlog ima za cilj poboljša verodostojnost tvrdnji i oznaka o održivosti – preko potrebnoj meri, jer nedavno sprovedena istraživanja pokazuju da je 42% zelenih tvrdnji potencijalno lažno ili zavaravajuće [4]. Štaviše, nova pravila koja se odnose na informacije o dužini garantnog perioda, dostupnosti rezervnih delova i dostupnosti updejta za sofware, bi trebalo da pomognu potrošačima da zaključe koliki je zapravo životni vek proizvoda koji kupuju [5].

EEB pozdravlja donošenje mera koje su neophodne kako bi se zaustavio ’greenwashing’, ali upozorava na moguće nedostatke: ova inicijativa nije pojasnila kako će se rešiti problem sa vrlo diskutabilnim i široko rasprostranjenim tvrdnjama poput „klimatsko neutralan“, dok je predviđena zabrana namernog zastarevanja proizvoda izbačena iz ovog predloga.

Blanca Morales, senior koordinator za EU eco-oznaku u EEB-u, kaže: „Potrebne su nam radikalnije mere kako bi se zabranile nepouzdane tvrdnje, naročito one koje se odnose na klimatsku neutralnost, i da se navede spisak onih koji se zasnivaju na harmonizovanim, robusnim metodama. Apelujemo na Komisiju da poboljša ove odredbe u novom propisu o Zelenim tvrdnjama. Kompanije bi trebalo primorati da javno registruju svoje tvrdnje i dokaze za njih pre nego ih upotrebe. Bez podataka nema ni tržišta!“.

***

REFERENCE

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2013

[2]https://eeb.org/library/ngos-letter-on-the-construction-products-regulation-revision/

[3]https://ec.europa.eu/environment/levels_en

[4]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269

[5]The proposal also blacklists companies’ practices leading to premature obsolescence, such as avoiding to inform consumers on the need to use software updates that prevent products from working, or requiring the use original consumables like inks for printers.

Autor teksta: Roberta Arbinolo

Izvor: META – THE NEWS CHANNEL OF THE EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU