Udruzenje Sredina

Prva regionalna konferencija o cirkularnoj ekonomiji u Beogradu

Tema prve reginalne konferencije je bila cirkularna ekonomija i kako uključiti pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u političku agendu EU. Konferencija je održana u Privrednoj komori Srbije i deo je projekta ENV.net koji ima za cilj postizanje veće opredeljenosti za reforme u sektoru životne sredine kao podrške približavanja Evropskoj uniji, kroz analizu, monitoring i popularizaciju.

Partneri iz svih zemalja koji su učesnici ovog projekta su dali uvid u trenutno stanje cirkularne ekonomije u svojim zemljama, Albanija, BiH, Makedonija, Crna Gora, Turska i Srbija.

Usledio je panel na temu  “Cirkularna ekonomija u teoriji i praksi” učesnici su bili Richard Filcak iz EEB-a (European Environmental Bureau), Jelena Kiš iz kompanije Ball Packaging Europe, Isabel Airas ispred Privredne komore Srbije, Maja Krunić ispred Agencije za životnu sredinu, Radmila Jokić nastavnik iz Sombira i Zoran Jakovljevic ispred GIZ Srbija.

Panelisti su odgovarali na pitanja: Koje su glavne prepreke u predstavljanju koncepta cirkularne ekonomije nacionalnoj ekonomiji, kakva su iskustva panelista o cirkularnoj ekonomiji do sada, kakva su iskustva razvijenih i ne razvijenih zemalja kada govorimo o cirkularnoj ekonomiji, kako da angažujemo zajednicu i građane da prate koncept cirkulane ekonomije i kako da to uvrste u svakodnevne aktivnosti.

Zaključak ove konferencije je bio da moramo da se angažujemo zajedno kao region, sve zemlje imaju iste probleme i prepreke koje nas čekaju u narednim godinama. Sve više bi trebalo ulagati u nova i inovativna rešenja koje će pokušati da pokrenu i industriju i građane. Nekome otpad predstavlja novu sirovinu.

U utorak je bila organizovana poseta firmi Feplo iz  Čačak koja se bavi proizvodnjom ekoloških vodootpornih ploča, koje su građevinski materijal – one su 100% ekološki proizvod jer se u postupku proizvodnje ne koriste nikakvi lepkovi, a 90% sastava čini reciklirani tetrapak, dok se u malom procentu dodaje otpadna plastika.

Ambasadori životne sredine i naše udruženje, su članovi EEB-a, najveće evropske mreže organizacija civilnog društva koje rade u oblasti zaštite živote sredine. Drago nam je da smo mogli da čujemo njihove predloge i savete šta bi smo trebali da radimo u narednom periodu po pitanju životne sredine i priključivanju EU.