Udruzenje Sredina

Reciklaža i separacija kao zanimacija

Članovi udruženja gradjana Sredina, održali su, u periodu od mesec dana, radionice edukativnog karaktera u deset vrtića na opštini Vračar. Ove radionice sprovedene su u okviru projekta Reciklaža i separacija kao zanimacija, u cilju upoznavanja mališana sa pojmovima kao što su reciklaža, odlaganje otpada i zaštita životne sredine.

Za svaki vrtić bila su odvojena po dva dana za edukaciju i različite kreativne aktivnosti. Deca su pokazala izuzetno znanje iz ove oblasti i veliki entuzijazam i spremnost da saradjuju.

Edukativni program se sastojao iz razgovora i puštanja filmskog sadržaja. Na postavljana pitanja dobijali smo najrazličitije odgovore. Osim prenošenja znanja, naš cilj je bio i podsticanje mašte i kretativnosti svakog deteta. U tom cilju, mališani su i crtali na temu čisto i prljavo, pa je svako dobio priliku da izrazi i svoju umetničku stranu. Pored ovoga, deca su ukrašavala torbe od recikliranog materijala, pri čemu su se svi složili da bi to bio lep poklon njihovim majkama, kako bi se smanjila upotreba plastičnih kesa kojima treba 100-1000 godina da se razgrade.

Kako je cilj ovog projekta prenošenje znanja koje treba da postane opšta kultura, mališani su na poklon dobili slikovnice edukativnog karaktera ‚‚Zbog čega dolazi do globalnog zagrevanja“ i ‚‚Otkriću vam tajnu o životnoj sredini“. Ovim slikovnicama na maštovit način predstavljeni su problemi sa kojima se danas srećemo u životnoj sredini, ali i načini na koji svako može da doprinese njihovom izbegavanju.

Po odlasku iz svakog vrtića, zadali smo vaspitačicama i našim drugarima domaći zadatak, izradu makete, koja će im približiti koncept reciklaže i ponovne upotrebe starih materijala, podstaći kreativnost i omogućiti da rade u timu i svoju maketu predstave roditeljima i ostalim vrtićima.

Projekti ovog tipa mogu pomoći da se pitanja odlaganja otpada i reciklaže podignu na nivo opšte kulture. Razgovori, pitanja i odgovori, kao i crtanje, omogućavaju da svako dete usvoji trajno znanje i da zaista razume šta predstavlja pojam reciklaža i zašto se smeće odlaže u kante, kontejnere, kese i korpe. Uživali smo u radu sa ovim mališanima i njihovim vaspitačicama, koje su pokazale izuzetnu spremnost da saradjuju.

Sve što smo uradili tokom ovog projekta biće predstavljeno na finalnom dogadjaju, 7. Novembra 2014. Godine u Opštini Vračar od 18 h, gde će, pored reči o tome šta smo tokom projekta uradili, biti izloženi i makete, torbe i crteži naših mališana