Udruzenje Sredina

Švedska klimatska politika

U junu 2017. godine na sednici švedskog Riksdag-a odlučeno je političkom većinom da se uvede okvir klimatske politike sa klimatskim aktom za Švedsku. Ovaj okvir je najvažnija klimatska reforma u švedskoj istoriji i predstavlja implementaciju Pariskog sporazuma u Švedskoj. Do 2045. godine trebalo bi da bude ispunjen cilj nula emisija gasova sa efektom staklene bašte u atmosferu u Švedskoj.