• 27/08/2020
  0
  Separete collection factsheet

  U ovom dokumentu, Evropski biro za životnu sredinu (European Environmental Bureau – EEB) daje pregled revidiranih propisa koje je donela EU kako bu poboljšala odvajanje i prikupljanje komunalnog otpada radi reciklaže. U dokumentu su dati primeri dobre prakse iz […]

 • 27/08/2020
  0
  No time no waste

  2018. godine države članice EU i institucije složile su se o sveobuhvatnom nizu propisa usmerenih na sprečavanju otpada iz domaćinstva i podsticanje reciklaže. Novi propisi deo su četiri EU direktive: Okvirna direktiva o otpadu (eng. WFD), Direktiva o odlagalištima […]