Udruzenje Sredina

Uvođenje ekološkog znaka

Evropska komisija je uvеlа еkоlоški znаk zа računare, nаmеštај i оbuću

Evropska komisija je uvela nove, strože kriterijume za EU ekološki znak za tri grupe proizvoda – računare, nameštaj i obuću – kao deo svoje strategije u oblasti cirkularne ekonomije. Proizvođači ovih grupa proizvoda moraće da se usklade sa novim smernicama koje se tiču uticaja na životnu sredinu, bezbednosti proizvoda i dobrih uslova rada, ako žele da zadrže ekološki znak na svojim proizvodima.

Kompjuterske kompanije će morati da se pozabave energetskom efikasnošću i mogućnošću nadgradnje uređaja u samoj fazi njihovog projektovanja i izrade, kao i da omoguće da se na kraju svog životnog veka mogu lako rastaviti. Kriterijumi za ovu grupu proizvoda specificiraju da proizvođači moraju da vrše testiranja rasklapanja svojih proizvoda i da zabeleže broj koraka, potrebnih alata i radnji potrebnih da se proizvod rasklopi do sastavnih delova.

Proizvođači nameštaja moraju da se fokusiraju na duži životni vek proizvoda, mogućnost da se on popravi i procenu životnog veka korišćenih materijala, kao i da naznače bilo kakva opasna jedinjenja i ostatke koji mogu da doprinesu unutrašnjem zagađenju vazduha. Kriterijumi za ovu grupu proizvoda specificiraju da komadi nameštaja moraju da imaju produženu garanciju (minimum 5 godina) i da su proizvođači dužni da u tom vremenskom periodu obezbede rezerve delove. Dalje se navodi da nameštaj koji se sastoji iz više delova mora biti tako dizajniran da se može rastaviti pomoću osnovnih ručnih alata i da to može da radi nekvalifikovana radna snaga.

Proizvođači obuće moraju da poboljšaju uslove rada u pogonima gde se vrši finalno sastavljanje obuće u skladu sa priznatim međunarodnim standardima rada koje je uspostavila Međunarodna organizacija rada. Dopunu kriterijuma za računare je pozdravio The Restart Project, udruženje koje se zalaže za održiviju elektroniku. Ko-osnivač Ugo Vallauri, rekao je ENDS Europe da je to “korak u dobrom pravcu” jer omogućava lakše unapređenje i popravku proizvoda.

“Voleli bi da se na sličan način prošire i kriterijumi za ostale male električne i elektronske proizvode,” rekao je. “Drago nam je da vidimo pristup održivosti proizvoda koji je više  holistički, koji se manje fokusira na potrošnju energije tokom same upotrebe i koji sadrži mogućnost popravke, dostupnost rezervnih delova, mogućnost unapređenja proizvoda, uslove rada u proizvodnji, kao i da se uzimaju u obzir i materijali koji se koriste.”

Kada ih usvoji Evropska komisija, kriterijumi će se primenjivati narednih šest godina. Iako je shema EU ekološkog znaka na dobrovoljnoj osnovi, stotine kompanija biće pogođeno ovom revizijom.

Vallauri kaže da nam predstoji još posla koji treba obaviti. “Mi smo daleko od toga da proizvođači računara ovu shemu sistematski razmatraju. Na primer, prema pređašnjim kriterijumima u EU katalog proizvoda nisu uvršćeni laptop računari.

Maxine Perella, 17 Aug 2016


Izvor: ENDS Europe – Europe’s environmental news and information service