Udruzenje Sredina

Zelene javne nabavke

zelene-javne-nabavke

Zelene javne nabavke: tajno oružje cirkularne ekonomije

Uz veliku kupovnu moć ide i velika odgovornost. Javni sektor u Velikoj Britaniji svake godine potroši oko 220 milijardi funti za nabavku različite robe i usluga – iznos veći od zbira BDP-a Novog Zelanda i Ukrajine. Ako imamo u vidu da je slična situacija i u drugim zemljama EU, možemo da zaključimo kolika je važnost javnog sektora u Evropi, jer predstavlja tržište čija se vrednost procenjuje na 1,8 biliona EUR.

Ovo je velika svota novca koja se troši na stvari i usluge koje mogu da imaju veliki uticaj na životnu sredinu – od plaćanja utrošene električne energije i papira za štampanje, do kupovine kancelarijskog nameštaja i izbora ekoloških (ili ne) usluga čišćenja.

Jedan od načina da se obezbedi da se ovaj novac troši što je moguće racionalnije su Zelene javne nabavke (Green Public Procurement – GPP). Ovo je jedan od pravnih instrumenata koji je usaglašen sa svim zemljama članicama EU i može se primeniti na široj skali. GPP uvodi standarde po pitanju toga šta je to “zeleno” a šta ne u svetu javne potrošnje.

Glavno pitanje koje se postavlja je kako da se izvuče najbolje iz paketa propisa u oblasti cirkularne ekonomije predloženog od strane Evropske komisije: velika kupovna moć može da stvori potražnju na tržištu za efikasnije dizajnirane i upakovane proizvode, kao i da podstakne razvoj mreža za ponovnu upotrebu i nove biznis modele, kako bi se smanjila količina generisanog otpada i resursi zadržali u privredi.

GPP mere mogu da donesu znatne uštede i lokalnim samoupravama. Proizvodi sa dužim vekom trajanja koji se mogu lako popraviti ili oni koji su energetski efikasniji možda imaju veću cenu, ali je ukupni trošak njihovog kompletnog životnog ciklusa najčešće niži, jer su manji troškovi održavanja, popravke i ređe se zamenjuju.

Primeri dobre prakse mogu se naći širom EU. U Regensburgu, gradu na jugo-istoku Nemačke, primenom GPP mera u oblasti komunalnih usluga napravljena je ušteda od 10 miliona EUR u periodu od 15 godina. U Venlu, regiji na jugo-istoku Holandije, lokalne vlasti su izgradile novu zgradu opštine striktno u skladu sa GPP kriterijumima. Arhitekte su dobile zadatak da projektuju zgradu tako što će reciklabilnost materijala, kvalitet vazduha i klima, obnovljiva energija i kvalitet vode biti na prvom mestu, i uslovili da životni vek nameštaja treba da bude najmanje 10 godina i da ne sadrži toksične materijale. Ova zgrada je otvorena sredinom godine.

Ovi primeri samo ukazuju na nebrojene mogućnosti koje GPP pruža širom EU. I dok neke države rade na tome da uvedu obavezne zahteve za GPP (nacionalni zakon o GPP će uskoro stupiti na snagu u Italiji), mnoge druge države nisu ispoštovale rok, koji je bio april 2016. godine, da implementiraju Direktivu o javnim nabavkama (2014/24/EU). Potrebno je da se ova inicijativa proširi širom Evrope i da vidimo šta će po tom pitanju uraditi Evropska komisija koja se obavezala da “preduzme mere za sprovođenje Zelenih javnih nabavki” u periodu 2016.-2018.

Jack Hunter


Izvor: http://makeresourcescount.eu