Udruzenje Sredina

Zagađenje od plastike

zagadjenje-od-plastike

 

Vizija budućnosti u kojoj neće biti zagađenja plastikom: EU mora da nađe odgovor na ovaj izazov

Nova globalna vizija budućnosti u kojoj neće biti zagađenja plastikom objavljena je danas, a u njenoj izradi je učestvovalo 90 nevladinih organizacija. Ova vizija predstavlja 10 principa čiji je krajnji cilj ‘budućnost bez zagađenja plastikom’. Ona predstavlja samo prvi korak u globalnom pokretu da se izmeni percepcija društva po pitanju upotrebe plastike. Naučnici predviđaju da će ako se nešto hitno ne preduzme 2050. godine biti više plastike nego riba u okeanima, što je ozbiljna pretnja biodiverzitetu mora i predstavlja veliku opasnost po zdravlje ljudi. Uprkos tome što zagađenje plastikom predstavlja veliku opasnost za našu planetu i dobrobit ljudi, vlade i industrijski sektor još uvek nisu uvele sistemske promene koje bi doprinele rešavanju ovog problema.

Na nivou EU, predloženi paket propisa u oblasti cirkularne ekonomije i EU strategija o plastici, predstavljaju veliku priliku da se fundamentalno pozabavimo upotrebom plastike i prevencijom stvaranja otpada od plastike. Ovo nije moguće učiniti ukoliko donosioci odluka ne uzmu u obzir ceo životni ciklus plastike, od ekstrakcije nafte i dizajniranja proizvoda do stvaranja otpada. „Ovo je prvi put da su se različite organizacije širom sveta udružile da nađu zajedničko rešenje za problem zagađenja plastikom. To je samo početak pokreta koji za cilj ima da pokrene vlade, gradove i kompanije na veće akcije koje bi za cilj imale rešenje ovog rastućeg problema„, rekla je Delphine Lévi Alvarès, policy officer  u Zero Waste Europe i koordinator tzv. procesa za regulisanje plastike u Evropi‘ (European plastics alignment process).

Evropske vlade i multinacionalne kompanije moraju da se suoče sa svojom odgovornošću za neodgovorno korišćenje plastike, čime su prouzrokovali velika oštećenja životne sredine širom sveta, a koja najčešće najviše pogađaju one najosetljivije. Jasno je da će bez velikih i koordinisanih napora i podstreka donosilaca odluka, industrija nastaviti da koristi plastiku i zagađenje će se samo povećati.
Gore navedene NVO organizacije pozivaju Evropsku komisiju i zemlje članice da teže ambicioznim izmenama propisa koji bi omogućili budućnost u kojoj ne bi bili zagađenja plastikom.

Brisel, Septembar 14, 2016


Izvor: Zero Waste Europe