Udruzenje Sredina

Brisel procenjuje vezu između propisa o upravljanju otpadom i hemikalijama

Evropska komisija planira da ispita do kraja godine da li pojedine odredbe EU propisa o hemikalijama, proizvodima i otpadu ometaju tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji.

Procena komisije biće fokusirana na identifikaciji postojećih „zakonskih prepreka“ u ove tri oblasti, a predlozi izmene zakona  uslediće u nekoj kasnijoj fazi, rekao je zvaničnik EU na preliminarnom zasedanju prošlog petka. Komisija planira da konsultuje zainteresovane strane kako bi dobila njihovo mišljenje o tom pitanju.

Procena, jedna od mera obećanih u Paketu propisa u oblasti cirkularne ekonomije predloženih u decembru 2015. godine, će se bazirati na EU studiji koja je urađena prošle godine i kojom su identifikovane zakonske prepreke u ovoj oblasti.

Komisija je konstatovala da u EU ne postoji pravni okvir za upravljanje hemikalijama koje izazivaju zabrinutost, a koje se nalaze u recikliranim  proizvodima, kao i način da se proveri da li su ove hemikalije u skladu sa propisima, pre svega REACH-om, što predstavlja veliki problem. Takođe, ostaje nejasno kada otpad gubi status otpada i postaje sekundarna sirovina.

Prošle nedelje Komisija je najavila da će uskoro predstaviti strategiju za podsticanje reciklaže plastike u EU i borbu za smanjenje zagađenja životne sredine otpadnom plastikom.

Taj dokument, koji bi trebalo da bude objavljen do kraja 2017. godine, razmatraće i „visoku zavisnost“ EU od plastike na bazi fosilnih goriva, kao i „slabe podsticajne mere“ za tržište sekundarne plastike.

Plan Komisije je pretrpeo kritike 19 NGO organizacija, uključujući EEB i Zero Waste Europe, koji smatraju da je ovaj dokument identifikovao problem zagađenja plastikom, ali da nije predloženo nikakvo „konkretno rešenje“.

José Rojo, 31. januar 2017.