Udruzenje Sredina

Ekologija sa prav(n)e strane

Dana 17.12.2019. godine predstavnici Udruženja su prisustvovali panel-diskusiji „Ekologija sa prav(n)e strane” koja je održana u Gradskoj opštini Stari grad, a u organizaciji udruženja Eco hub.

Na skupu su govorili Mirjana Drenovak Ivanović, profesor Pravnog Fakulteta u Beogradu i Nenad Žujić, sertifikovan edukator za održivi razvoj. Primećeno je prisustvo velikog broja mladih ljudi, različitih profesija, kao i delom iskusnijih, formiranih ljudi, sa ništa manje interesovanja i želje da se učine pozitivni pomaci u ovoj oblasti u našoj zemlji. Kao najvažnije ekološko pitanje identifikovan je kvalitet pijaće vode i najveći finansijski instrumenti trebalo bi da se usmere ka poboljšanju tog sektora u narednih desetak godina. Primarna tema skupa je bilo upravljanje otpadom i izazovi sa kojima se susreće Republika Srbija u ovoj oblasti. Trenutno imamo informacije o oko 3500 divljih deponija, a ideja je da se one saniraju sa izgradnjom 27 centara za upravljanje otpadom koja bi ispunjavala potrebne standarde. Profesorka Drenovak Ivanović, kao član užeg pregovaračkog tima u fazi pristupnih pregovora sa Evropskom unijom naglasila je da se problem upravljanja otpadom može rešiti poštovanjem hijerarhije upravljanja otpadom, posebno u delu smanjivanja otpada i ponovne upotrebe.

Trenutna Strategija za upravljanje otpadom ističe zaključno sa ovom godinom i u fazi je priprema nove, koja će odrediti smernice u narednom periodu ovog važnog pitanja.

Veliku ulogu u određivanju smernica ima Ministarstvo životne sredine, ali kako veliku nadležnost ima lokalna samouprava, tu može doći do punog ispunjenja krilatice “Misli globalno, deluj lokalno” koja posebno dolazi do izražaja u oblasti kao što je ekologija.

Prisutni su kroz diskusiju primetili da je potrebno raditi na edukaciji, jer smo načelno “ekološki nepismeni”, ali ovakvi skupovi mogu doprineti boljoj primeni zakona u ekologiji, identifikovanju problema sa kojima se ljudi suočavaju svakodnevno, kao i stalnom napretku na putu ka zdravoj životnoj sredini.

Izveštaj sačinio:

Petar Tubić.