Udruzenje Sredina

Evropski savet i Parlament daju prioritet problemu jednokratne plastike

Predlog Evropske komisije da ograniči upotrebu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu biće razmatran kao prioritetan od strane Evropskog saveta i Evropskog parlamenta, kaže komesar za zaštitu životne sredine Karmenu Vella. Vella je izneo ovo saopštenje na sastanku Evropskog saveta za životnu sredinu 25. juna. On je na ovom sastanku obavestio ministre o 5 propisa koje je Komisija predložila, uključujući LIFE program, ponovnu upotrebu vode, ograničenje upotrebe jednokratne plastike, inicijativu za polinatore i usaglašavanje obaveza oko izveštavanja u oblasti zaštite životne sredine.

 

Krajem maja Komisija je objavila da planira da uvede zakonske odredbe koje će se odnositi na zabranu prodaje plastičnih tanjira, pribora za jelo, štapića za mešanje i slamki, držača za balone i štapića za uši sa plastičnom osnovom, kao deo mera za smanjenje zagađenja mora i okeana. Ovi propisi imaju za cilj da prepolove količinu otpada u morima i okeanima koja potiče od jednokratne plastike do 2030. godine, što je deo EU Strategije o plastici.

Govoreći na sastanku EU Saveta, Vella je rekao da ima saznanja de će i Evropski savet i Parlament tretirati pitanje predloga za ograničavanje upotrebe jednokratne plastike kao prioritetno pitanje. On je takođe rekao da će Evropska komisija učiniti sve da se prvi sastanak za postizanje saglasnosti o ovom predlogu održi do proleća.

Ministri koji su govorili na sastanku Evropskog saveta imali su pozitivne reakcije na predlog Komisije o jednokratnoj plastici. Ministar zaštite životne sredine Danske Jakob Ellermann-Jensen rekao je da je Danska prepoznala da je potrebna koordinisana inicijativa kako bi se efikasno pozabavili rešavanjem problema zagađenja mora i okeana. Međutim, rekao je da EU mora biti u stanju da se fokusira na zabranu ˝pravih˝ jednokratnih plastičnih proizvoda i da materijali koji će se koristiti kao zamena za plastiku treba da budu ˝ekološki bolji izbori˝.

Italijanski ministar zaštite životne sredine Sergio Costa je takođe pozdravio predlog Komisije i rekao da je važno da se jednokratna plastika ˝izbaci˝ iz sektora proizvodnje.

Francuska ministarka zaštite životne sredine Brune Poirson  rekla je da bi Komisija trebala u svoje planove da uvrsti i zabranu mikroplastike i da investira u ˝održivu˝ zamenu materijala. Takođe, navela je da bi klauzula koja se odnose na vremenski period nakon koga se radi revizija propisa, trebalo da bude vraćena na period od 4 godine.

Ministar zaštite životne sredine Malte Mario Siljeg bio je kritički nastrojen prema predlogu Komisije i rekao je da Komisija mora da pojasni definiciju jednokratnih plastičnih proizvoda, kako bi proizvođači plastike tačno znali koje se zakonske odredbe na njih odnose. On je takođe rekao da bi Malta želela da se pojasni način na koji će se procenjivati alternativna rešenja, dodajući: ˝Alternative ne smeju da imaju ukupni veći negativni uticaj na životnu sredinu nego postojeći plastični proizvodi, niti treba da budu znatno skuplji za proizvođače i potrošače.˝

Pored toga, Vella je govorio i o novim propisima za ponovnu upotrebu vode kako bi se omogućilo održivo navodnjavanje. Drugi sekretar predstavnika Kipra u EU Adrianos Kyriakidis je pozdravio ovaj predlog i rekao da se Kipar sve češće suočava sa problemom suša. Međutim, naglasio je, više od 60% vode koja se proizvede u urbanim oblastima u Kipru se ponovo upotrebi.

Autor: Liz Gyekye

Izvor: ENDS Europe – Europe’s environmental news and information service