Udruzenje Sredina

Zemlje članice će tražiti uvođenje ograničenja za toksični otpad

Ministri zaštite životne sredine država članica EU zahtevaće da se formira spisak opasnih hemikalija čija će upotreba biti ograničena u proizvodima i otpadnim materijalima, kako bi se pospešila njihova reciklaža, kaže se u tekstu koji bi trebao da bude usvojen na samitu Saveta EU sledeće nedelje.

Nacrt ove izjave, koju su jednoglasno usvojili predstavnici Vlada na nedavno održanom pripremnom sastanku, poziva Evropsku komisiju i Vlade država članica da zajedno sa Evropskom agencijom za hemikalije (ECHA) ˝definišu supstance koje zbog svojih opasnih svojstava predstavljaju rizik po zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu i čiji sadržaj treba minimizovati ili eliminisati u proizvodima i otpadu˝.

Ministri insistiraju na tome da se ovaj sistem uspostavi do 2030. godine kako bi se omogućilo da se uđe u trag ovim hemikalijama duž celog lanca snabdevanja, navodi se u nacrtu zaključaka sastanka koji će biti održan 25. juna, a koji bi prema nekim izvorima iz Saveta EU trebalo da budu usvojeni bez dodatnih amandmana.

Međutim, iako se naglašava da bi detoksifikacija otpada koji sadrži “zaostale toksične supstance” bila poželjnija opcija, ministri smatraju da bi u određenim slučajevima trebalo odobriti izuzeća, pod uslovom da se rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu “adekvatno kontrolišu”.

Savet će od zvaničnika EU zatražiti da preduzmu sve potrebno kako bi obezbedili da uvezena roba koja sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHC) podleže istim standardima kao ona koja se proizvodi u EU.

U ovoj izjavi govori se i o nastojanjima da se obezbede potrebni uslovi za uvođenje ´cirkularnih´ proizvoda kroz Direktivu o eko-dizajnu – što su nedavno zatražili i članovi Evropskog parlamenta i aktivisti, a odnosi se na razmatranje i nekih drugih relevantnih osobina proizvoda pored njihove energetske efikasnosti, uključujući tu i kontrolu sadržaja toksičnih supstanci u proizvodima kao što su endokrini disruptori – ili neke druge propise.

Pored toga, insistiranjem na razmatranju ´međusobne povezanosti propisa u oblasti hemikalija, proizvoda i otpada´, Savet apeluje na Komisiju da preduzme konkretne akcije da ukloni tehničke, finansijske i tržišne prepreke za reciklažu i upotrebu sekundarnih sirovina.

U izjavi se takođe insistira na izradi “sveobuhvatne, ambiciozne strategije za netoksičnu životnu sredinu”, koju se Komisija obavezala da završi ´do 2018. godine´ u sklopu Sedmog akcionog programa EU za zaštitu životne sredine (EAP).

Pored toga što treba da usvoje šire zaključke o planu za cirkularnu ekonomiju, ministri će raspravljati i o predlozima standarda za CO2 za automobile i kombije i reviziji EU Direktive o kvalitetu vode za piće. Takođe, Komisija će na ovom sastanku predstaviti svoj skorašnji predlog za zaštitu oprašivača.

 

Autor teksta: Robert Hodgson

Izvor:   ENDS Europe