Udruzenje Sredina

Francuskoj prete pravne sankcije

Francuskoj prete pravne sankcije zbog tanjira i pribora za jelo za jednokratnu upotrebu

Protiv Vlade Francuske mogao bi biti pokrenut pravni spor posle usvajanja propisa kojim se zabranjuju plastični tanjiri, pribor za jelo i šolje za jednokratnu upotrebu.

Ova odluka je doneta 30. avgusta i znači da će do 2020. godine 50% materijala koji se koriste za proizvodnju

predmeta kao što su šoljice za kafu, tanjiri i pribor za jelo morati da budu bio-bazni (proizvodi koji su u potpunosti ili delimično izvedeni iz biomase) i potrošači će moći da ih odlažu u jedinicama za kompostiranje u svojim domaćinstvima. Organski udeo će do 2025. godine porasti na 60%.

1

Ova zabrana će se odraziti i na maloprodajne objekte i na prodavnice brze hrane, koje distribuiraju plastične noževe i viljuške uz hranu koju prodaju. Prema donosiocima propisa, Francuska baca 4,73 milijardi plastičnih šoljica svake godine, od čega se samo 1% reciklira.

Međutim, Pack2Go, organizacija koja predstavlja proizvođače ambalaže, kaže da ovaj propis krši zakone EU o slobodnom prometu robe.

Ova zabrana je samo jedna od mera koje Vlada Francuske preduzima u skladu sa Zakonom o energetskoj tranziciji za zeleni rast (Energy Transition for Green Growth Law), koji je donet kako bi Francuska imala pravni osnov da da efikasniji doprinos  borbi sa klimatskim promenama i ojača svoju energetsku nezavisnost.

Zabrana bi mogla ‘da pogorša problem sa otpadom’

I dok su ovu zabranu slavile ekološke organizacije kao One Green Planet, Eamonn Bates, generalni sekretar za Evropu organizacije Pack2Go, rekao je Associated Press-u: “Apelujemo na Evropsku komisiju da uradi ispravnu stvar i da pokrene pravni spor protiv Francuske za kršenje zakona EU. Ako oni to ne urade, mi ćemo.”

Bates postavlja pitanje da li su bio-bazni matrerijali iole bolji za životnu sredinu i da li se ova zabrana bazira na nerealnim očekivanjima o kompostiranju u domaćinstvima, kao i da li će ova zabrana “dovesti potrošače u zabludu da je OK ostavljati ovu ambalažu iza sebe u prirodi posle upotrebe, jer se lako biorazgrađuje u prirodi. To je glupost! To samo može da pogorša zagađenje otpadom.”

Zabrana plastičnih kesa

Zabrana odlaganja plastičnog posuđa je 87. od predviđene 103 zabrane koje će biti donete u sklopu Zakona o energetskoj tranziciji, usvojenog 2015. godine.

Zabrana plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu je već uvedena u sklopu ovog zakona. Dok se u Velikoj Britaniji kupcima naplaćuje 5 penija za svaku novu plastičnu kesu koju koriste tokom kupovine, od jula meseca sve kese koje nisu biorazgradljive neće se moći naći u maloprodajnim objektima u Francuskoj, a u januaru 2017. godine sledi i zabrana kesa za jednokratnu upotrebu za pakovanje voća, povrća ili upakovane hrane poput mesa, ribe i sira.

Kao i zabrana plastičnog posuđa, mere koje se odnose na plastične kese zahtevaju veće količine bio-baziranih materijala: od 1. januara 2017., kese koje sadrže 30% obnovljivih sirovina biće dozvoljene, a ovaj procenat će porasti na 50% do 2020. i 60% do 2025.

Francusko ministarstvo životne sredine uvelo je ovu zabranu nakon što su istraživanja pokazala sa se godišnje u Francuskoj utroši 17 milijardi plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu, a da se svaka od njih u proseku koristi oko 20 minuta – od trenutka kada je kupac uzme do trenutka kada ona završi u njegovom đubretu.

 Zakon je takođe sadržao odredbe koje bi naterale lance supermarketa da redistribuiraju višak preostale hrane, ali onda su ove odredbe izbačene iz ovog zakona nekoliko meseci pošto je usvojen i ubačene u sasvim nov zaseban propis koji je usvojen u februaru ove godine.

Autor teksta: Edward Perchard


Izvor: Resource Magazine