Udruzenje Sredina

Izveštaj sa online konferencije ,,New momentum for the environmental agenda in the Western Balkans and Turkey“

Predstavnici Udruženja građana „SREDINA“, dana 22.10.2020. godine prisustvovali su online konferenciji ,,New momentum for the environmental agenda in the Western Balkans and Turkey“. Konferencija je organizovana od strane European Environmental Bureau (EEB) i ENV.net, regionalne mreže nevladinih organizacija koje se bave ekologijom u Zapadnoj Evropi i Turskoj za civilna udruženja i organizacije kao i zainteresovane strane Evropske komisije  i drugih institucija.

Vodila se diskusija o novim mogućnostima za region pod okriljem Evropskog zelenog dogovora.

Evropska zelena agenda za Zapadni Balkan predviđena je Evropskim zelenim planom, koji predstavlja skup politika i mera kako bi Evropska unija bila klimatski neutralna do 2050. godine.

Evropska zelena agenda definiše pet ključnih oblasti:

  • I Klimatska akcija, uključujući dekarbonizaciju, energetiku i mobilnost
  • II cirkularna ekonomija, sa posebnim osvrtom na otpad, recikliranje, održivu proizvodnju i efikasnu upotrebu resura,
  • III biodeverzitet, čiji je cilj zaštita  i obnavljanje prirodnog bogatstva regiona
  • IV borba protiv zagađenja vazduha, vode i zemljišta i
  • V održiva ruralna područja i lanci za proizvodnju hrane.  

Ključni pokretač u ovim oblastima se ogleda u konceptu dvostruke tranzicije zelene i digitalne.

Predlog članova Evropske komisije jesu investicije od 9 milijardi evra kako bi se region približio EU.

Glavni predlog bio je da se što više nevladin sektor uključi u podizanje svesti, da se vrši pritisak na vladu u što većoj meri kako bi uspeli da se postignu zacrtani ciljevi i omogući se održivi transport, čista energija, životna sredina i klima, digitalna budućnost, ljudski kapital i privatni sektor.

Investicije će pre svega biti iskorišćene za obnovljivu energiju, odnosno sanaciju hidroelektrane Fierza i izgradnja hidroelektrane Skavica (Albanija), Proširenje hidroelektrane Piva i izgradnja hidroelektrane Komarnica (Crna Gora) Izgradnja hidro sistema Iber-Lepenc II faza (Kosovo*) Investicije u vetroparkove i solarne elektrane u Severnoj Makedoniji i Izgradnja gasovoda Fier-Vlora (Albanija), Bosna i Hercegovina – Hrvatska, Severna Makedonija – Kosovo*, Severna Makedonija – Srbija kako bi se smanjila upotreba uglja. Stav pojedinih učesnka je da ne treba ići u pravcu izgradnje gasovoda, međutim stav članova Evropske komisije jeste da  u procesu tranzicije to može biti kompromisno rešenje. Pored toga potrebno je uspostaviti sisteme upravljanja otpadom u Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Zelena agenda sadrži niz predloga, olakšica, pomoći i promocije u skladu sa planom dekarbonizacije do 2050 godine. Ono što predstavlja problem u celoj priči jeste što nema nikakvih obavezujućih mera, već samo predloga i rešenja. To je ozbiljan problem u zemljama  u kojima državni vrh nije zainteresovan za sprovođenje planova predviđenim ovim dokumentom. Nedostatak političke volje, nedovoljna informisanost javnosti i korupcija otežavaju sprovođenje svih aktivnosti i mera.

Izveštaj pripremila:

Katarina Zvonarić.