Udruzenje Sredina

IZVEŠTAJ SA SASTANKA EEB RADNE GRUPE ZA OTPAD I EKODIZAJN 7. i 8. jun 2017., Brisel

Predstavnici Udruženja SREDINA učestvovali su na sastanku EEB radne grupe za otpad i eko-dizajn, koji je održan u Briselu u periodu od 7. do 8. juna. Prvi dan sastanka bavio se prevashodnom temom revizije postojećih EU propisa u oblasti upravljanja otpadom, a tokom drugog dana razmatrana je implementacija EU Akcionog plana za cirkularnu ekonomiju.

Sastanak je otpočeo 7. juna u 10.30 h predstavljanjem ukratko agende sastanka i tema koje će biti razmatrane tokom dva dana, a zatim je usledilo kratko predstavljanje svih učesnika sastanka, organizacija iz koje dolaze i aktivnosti kojima se te organizacije bave. Gost ovog prvog segmenta sastanka bila je Rosalina Petrova, predstavnik DG Environment, Waste Unit. Ona je ukratko izložila dokle se stiglo sa pregovorima o novom paketu propisa iz oblasti upravljanja otpadom, govorila je o planiranom početku trijaloga između članova Evropskog parlamenta, Saveta ministara i Evropske komisije i o delovima ovog paketa koji će biti najproblematičniji za usaglašavanje. Očekuje se da će novi paket propisa biti usvojen do kraja 2017. godine.

 

Drugi segment sastanka bio je posvećen aktivnostima EEB-a na izradi aktivne mape sa stavovima zvaničnika zemalja članica EU o određenim predlozima sadržanim u novom paketa propisa u oblasti upravljanja otpadom koji se trenutno razmatra. Apeluje se na NVO organizacije da razmotre koji su to najproblematičniji delovi ovih propisa za predstavnike njihovih zemalja i da zajedno sa drugim NVO iz njihove države pokušaju da izmene mišljenje svojih zvaničnika o pojedinim pitanjima. Kako se stavovi pojedinih zemalja budu menjali, menjaće se i ova interaktivna mapa, tako da je potrebna dobra saradnja svih članica EEB-a sa centralom organizacije u Briselu koja radi na ažuriranju ove mape. Da bi se promenilo mišljenje zvaničnika pojedinih zemalja, nije dovoljan samo pritisak od strane ekoloških NVO, već je potrebno pronaći istomišljenike u toj borbi koji imaju slične interese, kao što su udruženja reciklera i sindikati, asocijacije lokalnih samouprava, udruženja potrošača i sl., koji se sigurno u pojedinim pitanjima slažu sa stavovima ekoloških organizacija i spremni su da sa njima sarađuju. Potrebno je i da se u medijima pojavljuje što više članaka u kojima bi se isticalo šta bi novi propisi u ovoj oblasti mogli da donesu  građanima EU – više novih radnih mesta, veću konkurentnost privrede, ušteda prirodnih resursa i sl.

 

Nakon toga predstavnici EEB-a i Zero Waste Europe predstavili su  EU strategiju o plastici, koja za cilj ima da se uvedu sistemske promene u ceo lanac snabdevanja plastikom, sa fokusom na prevenciju stvaranja otpada od plastike umesto saniranja posledica zagađenja plastikom i iznalaženjem što boljih rešenja. Da bi se to ostvarilo potrebno je raditi na smanjenju upotrebe plastike (a pre svega proizvoda od plastike za jednokratnu upotrebu), smanjiti upotrebu novih plastičnih materijala tako što bi se proizvodila dugotrajna plastika koja se može ponovo upotrebljavati ili lako reciklirati, eliminisati opasne supstance iz plastike koje mogu imati štetno dejstvo na zdravlje ljudi i životnu sredinu i ubediti velike koorporacije da drastično smanje proizvodnju i upotrebu plastike.

 

Poslednji segment prvog dana sastanka bio je posvećen pitanju bolje komunikacije unutar samog EEB-a i komunikacije sa predstavnicima medija. Naglašeno je da bi u obraćanju medijima trebalo istaći prednost reciklaže i ponovne upotrebe u odnosu na sagorevanje otpada u insineratorima sa aspekta zaštite zdravlja ljudi, jer je to nešto što je za opštu populaciju najvažnije. Takođe, potrebno je naglasiti koliki su troškovi čišćenja od otpada, kao i koliko energije može da se uštedi ukoliko se procenat reciklaže poveća. Potrebno je da ekološke NVO uspostave što bolji kontakt sa lokalnim stanovništvom, da organizuju češće promotivne i edukativne aktivnosti i da na svojim internet portalima objavljuju najnovije vesti o dešavanjima u EU po pitanju oblasti kojom se bave.

 

Drugi dan sastanka započeo je diskusijom o EU Akcionom plana za cirkularnu ekonomiju. Ovaj plan sadrži 54 mere koje bi trebalo preduzeti u narednom periodu kako bi se olakšao prelaz na cirkularnu ekonomiju, a članicama Grupe za otpad EEB-a predloženo je nekih desetak tema na koje bi se rad ove radne grupe fokusirao. Svaki učesnik sastanka dobio je priliku da glasa o tome koje su tri najznačajnije teme po njegovom mišljenju  na koje bi ubuduće ova grupa trebala da se fokusira i najviše glasova dobile su sledeće teme: EU strategija o plastici, hemikalije u cirkularnoj ekonomiji i EU Ecolabel.

 

Sledeći segment sastanka bio je posvećen temi produžavanja životnog veka proizvoda. O ovome su govorili stručnjaci u ovoj oblasti Christoph Schmon (BEUC) i Thomas Opsomer (IFIXIT). U julu 2015. godine Evropski parlament je objavio izveštaj u kome je istakao neophodnost preduzimanja mera kako bi se sprečilo namerno zastarevanje proizvoda i podizanje standarda za proizvode, potrebu da se produži minimalni garantni rok za proizvode sa dužim vekom trajanja i pozvao Evropsku komisiju da zatraži dostupnost rezervnih delova za ove proizvode. Međutim većina članica nadležnog komiteta nije se složila sa izmenama predloženim u ovom izveštaju, tako da je veoma neizvesno šta će od predloženog biti izglasano 21. jula, za kada je zakazano plenarno zasedanje Evropskog parlamenta. Evropska komisija se pre svega zalaže za sprovođenje postojećih propisa u oblasti eco-dizajna i nije za bilo kakvo dalje proširivanje ovih propisa. Čak šta više, predlog je da se iz važećih propisa zameni odredba o obaveznoj  minimalnoj garanciji na dve godine sa obavezom maksimalne garancije na 2 godine za sve proizvode, što je u direktnoj suprotnosti sa osnovnim principima eko-dizajna i pravima potrošača. Da bi se sprečilo izglasavanje ovih veoma nepovoljnih odredbi neophodno je izvršiti pritisak na članice Saveta ministara u narednom periodu.

 

Poslednja tema razmatrana na sastanku bilo je pitanje opasnih hemikalija u cirkularnoj ekonomiji. Govorilo se o izveštaju EEB-a i Client Earth pod nazivom “Keeping it clean”, u kome je naglašeno da je neophodno da informacija o sadržaju opasnih hemikalija u proizvodima bude dostupna i opisan je način na koji bi ta informacija trebala da bude distribuirana duž lanca prodaje. Trenutno je u toku konsultacija Evropske komisije sa svim zainteresovanim stranama o hemikalijama, rok za dostavljanje komentara je 7. jul. Krajem godine očekuje se izveštaj Evropske komisije o ovom pitanju.

 

Sastanak je završen 8. juna u 17.15 h.