Udruzenje Sredina

Uvodni čas o cirkularnoj ekonomiji

 

Udruženje građana Sredina i NVO Centar za razvoj ideja su održali uvodni čas o cirkularnoj ekonomiji u tri srednje škole i jednoj osnovnoj školi. Cilj ovih uvodnih časova je bio upoznavanje mladih sa aktuelnim temama koje obrađuju njihovi vršnjaci u drugim evropskim zemljama, ali i da saznamo koje teme interesuje učenike u srednjoj a koje u osnovnoj školi. Škole u kojima smo održali uvodne časove su : Prva beogradska gimnazija, Gimnazija Patrijah Pavle i Geodetska tehnička škola i OŠ „Jajinci“. U srednjim školama smo imali prliku da prezentujemo u jednom odeljenju, dok u osnovnoj školi smo bili u prilici da prezentujemo u dva odeljenja sedmog razreda.

       

Udruženje Sredina i NVO Centar  za razvoj ideja su tokom uvodnog časa razgovarali o segmentima cirkularne ekonomije, razlike između linearne ekonomije i cirkularne ekonomije, reciklaži, ponovnoj upotrebi otpada. Učenici su imali priliku da vide primere dobre prkase u nekim evropskim firmama kao što su Timberland, DELL, FIAT, a i predstavljeni su im primere dobre prakse u Srbiji. U poslednjih 15 minuta časa učenici su dobili zadatak da pokušaju da primene neke od segmenata cirkularne ekonomije na poslovanje neke od naših, domaćih firmi. Na kraju časa svaka grupa je izložila sve ideje. Zainteresovanost za ovu temu je bila velika, učenici su bili upoznati se određenim delovima cirkularne ekonomije, ali su nakon održanih predavanja dobili celovitiju sliku o tome kako je moguće preći sa linearnog uzmi-napravi-upotrebi-baci na cirkularni model.

      

Ovo je od velikog značaja za oba udruženja jer planiramo da nastavimo predavanja o ovoj temi kroz projekat koji započinjemo od septembra meseca.