Udruzenje Sredina

Kampanja „Make resources count“

EEB je danas na svom sajtu objavila promotivni video, urađen u sklopu kampanje “Make resources count”, koji za cilj ima promovisanje osnovnih principa cirkularne ekonomije. Umesto lineranog modela ekonomije koji je u upotrebi još od vremena industrijske revolucije i koji se bazira na principu ‘napravi-iskoristi-odbaci’, neophodno je postepeno preći na model cirkularne ekonomije u kome se materijali iznova upotrebljavaju i recikliraju. Da bi se to dogodilo, neophodno je da proizvodi koji se stavljaju na tržište imaju duži vek trajanja, mogućnost popravke, ponovne upotrebe i reciklaže. U zavisnosti od toga koliko budemo ponovno upotrebljavali i reciklirali različite proizvode, smanjivaće se i količina otpada koji se odlaže na deponijama i postepeno ćemo postai zero-waste društvo.

 

Verziju ovog promotivnog filma na srpskom jeziku možete pogledati na sledećem linku:

https://youtu.be/cWXAdkStUNw