Udruzenje Sredina

Nema vremena za gubljenje: Upravljanje otpadom & metan

Ljudi stvaraju više otpada nego ikada ranije – naša preterana potrošnja sve više opterećuje našu planetu i iako nam se za otpad čini da je daleko od očiju i nije nam na pameti, on neće nestati preko noći sam od sebe. Najveći deo stvorenog otpada u Evropi završi u insineratorima ili na deponijama. 2016. godine 46,6% otpada u EU je odloženo na deponije, a ove ogromne gomile otpada su podsetnik na našu naviku da stalno kupujemo nove stvari. 

Deponije predstavljaju veliku pretnju po životnu sredinu jer njihova izgradnja zahteva veliku površinu zemljišta. Na taj način oštećuje se ekosistem, već na prvi pogled znatno odudaraju od prirodne životne sredine i prouzrokuju kontaminaciju zemljišta toksinima. O njihovom uticaju na klimu se retko kad priča.

Više pročitajte u dokumentu.