Udruzenje Sredina

OTVORENO PISMO ZVANIČNICIMA EVROPSKE UNIJE U VEZI NOVE DIREKTIVE O BATERIJAMA

Brisel, 9. decembar 2021.

Predmet: 40 nevladinih organizacija koje se bave ekologijom i ljudskim pravima upozorava na nepotrebno i štetno odlaganje novih propisa o održivim baterijama

Dragi ministri zaštite životne sredine,

2019. godine lideri EU su podržali uvođenje pravno obavezujećeg cilja o dostizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine. Na putu EU ka prelasku na „net zero“, baterije će imati značajnu ulogu u procesu dekarbonizacije transporta i energetskog sektora.

Prelaz na obnovljive izvore energije i masovnu proizvodnju električnih vozila će neizbežno pokrenuti globalnu proizvodnju baterija: samo u Evropi planirana je ili najavljena izgradnja 38 giga fabrika za proizvodnju baterija, a procenjuje se da će ukupni kapacitet samo u 2025. godini iznositi 462 GWh, što je dovoljno za napajanje 8 miliona baterija za električna vozila.

Imajući to u vidu, u decembru 2020. godine Evropska komisija je predložila novi propis o održivim baterijama – prvi te vrste – sa ciljem da se oformi industrija održivih baterija. Ovaj predlog je prilika da se uvedu tzv. „pametni“ propisi koji mogu da podrže rapidni razvoj vodećeg svetskog lanca snabdevanja baterijama u Evropi uspostavljajući propise koji treba da obezbede da baterije koje su ili napravljene u Evropi ili u nju dolaze budu održive, i da se spreče i izbegnu štetna dejstva po društvo u celosti i planetu.

Mi, potpisnici ovog pisma, zabrinuti smo zbog teksta Saveta EU koji se nedavno pojavio, a u kome predlažu odlaganja i do 66 meseci (4 godine u poređenju sa predlogom Evropske komisije) uvođenja odredbi koje za cilj imaju smanjenje ugljeničnog otiska baterija, odlaganje za 36 meseci (2 godine u poređenju sa predlogom EK) za uvođenja obaveznog čekiranja lanca snabdevanja na zloupotrebu ekoloških i ljudskih prava, kao i odlaganje za dve godine ili više uvođenja zahteva koji se odnose na performanse i rok trajanja baterija.

Kako se predlog ove uredbe trenutno razmatra u državama članicama EU  i u Evropskom parlamentu, želimo na ovaj način da apelujemo na Vas da učinite sve kako bi se usvojile i što pre implementirale odredbe koje se nalaze u predlogu ove uredbe.  Na taj način bi obezbedili da se nova industrija za proizvodnju baterija u Evropi obaveže da će se pridržavati ljudskih prava i učiniti sve da spreči štetne efekte po životnu sredinu. Evropska industrija za proizvodnju baterija se otvara u ovom trenutku, a ne za tri ili četiri godine.

Ukoliko Vlade država članica budu podržale ova odlaganja to bi ne samo značilo da ne žele čiste i etičke baterije, čime bi doveli u pitanje kompletnu tranziciju na „nula“ emisije, već bi i propustile sjajnu priliku da podrže novu održivu i stratešku Evropsku industriju.

U ime dole potpisanih, mi apelujemo na države članice da odbiju predlog za nepotrebna i kontraproduktivna odlaganja i da makar podrže rokove koje je predložila Evropska komisija, čime bi se obezbedilo da se Evropska zelena agenda izgradi na zaista održivoj platformi. Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

S poštovanjem,

Amnesty International                                                 Polish Zero Waste Association

Bellona Foundation                                                      PowerShift e.V.

Bond Beter Leefmilieu                                                 RREUSE

Clean Air Action Group                                                Runder Tisch Reparatur

Danish Society for Nature Conservation                 Salvia

Deutsche Umwelthilfe e.V.                                        Society for Earth (TNZ, Poland)

ECODES                                                                       SOMO (The Centre for Research on

ECOS                                                                            Multinational Corporations)

Ecoteca                                                                         SREDINA – Association of Citizens

European Environmental Bureau                              Transport & Environment

Finnwatch                                                                      VCÖ, Austria

GermanWatch                                                               VCS Verkehrs-Club der Schweiz

GLOBAL 2000                                                               WEED, World Economy, Ecology &

Green Transition Denmark                                         Development e.V.

HOP – Halte à l’obsolescence programmée            Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia

Humusz Szövetség                                                        ZERO

iFixit Europe                                                                   Zero Waste Alliance Ireland

INKOTA-netzwerk e.V.                                                 Zero Waste Europe

Institute for Circular Economy – Poland                 Žiedinė ekonomika

Legambiente                                                                  11.11.11

Milieudefensie                                                               2Celsius

Polish Ecological Club Mazovian Branch