• 27/08/2020
  0
  Separete collection factsheet

  U ovom dokumentu, Evropski biro za životnu sredinu (European Environmental Bureau – EEB) daje pregled revidiranih propisa koje je donela EU kako bu poboljšala odvajanje i prikupljanje komunalnog otpada radi reciklaže. U dokumentu su dati primeri dobre prakse iz […]

 • 06/04/2020
  0
  Green deal – Proizvodi koji mogu biti ponovno upotrebljeni, koji su izdržljivi i popravljivi

  Prevencija otpada jedan je od najvažnijih prioriteta Evropske komisije u naredne četiri godine. Evropska komisija je utvrdila da je mnogo bolji lek, preventiva jer samo recikliranje više nije dovoljno. Mnogo više detalja o daljim planovima i akcijama Evropska komisija […]

 • 04/04/2020
  0
  Green deal

  Uveliko se govori o planovima Evropske unije i novouspostavljenim ciljevima u okviru “Green deal”-a, koji je izglasan u decembru mesecu prošle godine. Mi vam u nastavku teksta iznosimo najvažnije  inicijative koje očekujemo da se u ovom dokumentu nađu. Green […]

 • 31/10/2019
  0
  Proizvodnja plastike u Evropi opada, a reciklaža raste

  Proizvodnja plastike u Evropi se smanjila, a reciklaža povećala u 2018. godini, prema podacima strukovnog udruženja „PlasticsEurope“ objavljenih nedavno. Prošle godine, proizvodnja plastike širom sveta dostigla je cifru od 359 miliona tona, što predstavlja povećanje od 11 miliona u […]