Udruzenje Sredina

Proizvodnja plastike u Evropi opada, a reciklaža raste

Proizvodnja plastike u Evropi se smanjila, a reciklaža povećala u 2018. godini, prema podacima strukovnog udruženja „PlasticsEurope“ objavljenih nedavno.

Prošle godine, proizvodnja plastike širom sveta dostigla je cifru od 359 miliona tona, što predstavlja povećanje od 11 miliona u odnosu na 2017. godinu. Međutim u Evropi, koja proizvodi 17% globalne plastike, smanjila se proizvodnja na 61,8 miliona tona sa 64,4 miliona tona koliko je proizvedeno 2017. godine. Sektori proizvodnje ambalaže, građevine i automobilske industrije najviše koriste recikliranu plastiku u svojoj delatnosti, navodi se u ovom izveštaju.

Generalni direktor „PlasticsEurope“ u Nemačkoj Dr Rüdiger Baunemann izjavio je: „Proizvođači plastike suočavaju se sa problemima usled slabog ekonomskog razvoja ne samo u Evropi, već i širom sveta.“ Očekuje se da će se trend pada nastaviti i u 2019. godini.

Istovremeno, količina prikupljenog plastičnog otpada u Evropskoj uniji plus Norveška i Švajcarska povećala se na 29,1 miliona tona prošle godine, u odnosu na 27,1 miliona prikupljenih 2016. godine, dok se reciklirana  količina povećala za skoro 12% na 9,4 miliona tona.

Međutim, trgovinska udruženja napominju da je prošle godine 25% plastičnog otpada završilo na deponijama. Malta, Grčka i Kipar bile su zemlje sa najvišim udelom plastike odloženom na smetlištima, dok  Švajcarska, Austrija i Holandija svoju otpadnu plastiku nisu uopšte odlagali na deponije, već su je spaljivali ili reciklirali.

U januaru 2018. godine, PlasticsEurope najavio je uvođenje „obavezivanja na doborovoljnoj bazi“ kako bi se podržala implementacija nove Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu. Cilj je da se dostigne nivo ponovne upotrebe i reciklaže plastičnih ambalaža od 60% do 2030. godine, u odnosu na  propisanih 55% u Evropskoj uniji, a koji će se povećati na 100% do 2040. godine.

„Ova obaveza ima za  fokus poboljšanje resursne efikasnosti, cirkularnosti i sprečavanje dospeća otpadne plastike u životnu sredinu“, rekao je predstavnik PlasticsEurope ENDS-u.

Tokom septembra, pod pokroviteljstvom  European Commission’s  Circular Plastic Alliance (CPA) više od 100 predstavnika industrije obavezalo se da će udvostručiti količinu reciklirane plastike u Evropskim proizvodima u narednih šest godina, međutim ekološka udruženja su iskritikovala ovu inicijativu jer je po njima suviše fokusirana na recikliranu plastiku.  

Autor: Klaudija Delpero

Izvor: ENDS