jul 2017

U Parizu je prvog jula 2017. godine otvorena prva Zero Waste House. Organizacija Zero Waste France je uspela da na jednom mestu objedini kancelarije i radni prostor same organizaci